La oss bli landets mest attraktive by!

Trond Delbekk, adm dir VÆRSTE AS - Morten Fredriksen, SCALA RETAIL PROPERTY - Øyvind Dalen, ASPLAN VIAK - Geir Hermansen, GRIFF ARKITEKTUR

Artikkelen er over 4 år gammel

Bodø ble for få dager siden kåret til landets mest attraktive by. Hvorfor skulle ikke Fredrikstad kapre samme posisjon i fremtiden? spør FBs innholdsredaktør i denne kommentaren.

DEL

Fredrikstad står ved inngangen til en byggeperiode av historiske dimensjoner. Endringene i bybildet de kommende ti årene vil være så store og mange, at det i dag nærmest er umulig å ta det innover seg fullt ut.

1.000 nye boliger på den fraflyttede sykehustomten på Cicignon, et nytt matmarked på Nygaardsplassen og enorme samferdselsutbygninger med jernbane og vei. Alt dette var vi allerede klar over, da Værste-sjef Trond Delbekk onsdag morgen inntok podiet på Litteraturhuset for å flekse byutviklingsmuskler større enn hva noen tidligere har vist i Østfold: Det skal rett og slett bygges et helt nytt sentrum i Fredrikstad! Et 28 mål stort område skal utvikles med 250 nye boliger, 6.000 kvadratmeter butikker på gateplan, 12.000 kvadratmeter kontorer og p-arealer og et kjøpesenter på 20.000 kvadratmeter. Det er større enn dagens Torvbyen, det!

Det er verdt å dvele ved disse enorme dimensjonene av flere årsaker. Og for å ta det aller viktigste første: Fremtidstro og optimisme. De overnevnte prosjektene vil gi jobb til tusenvis av mennesker de kommende årene. Det er ekstremt viktig i en tid hvor arbeidsledigheten øker i mange fylker. Og tenk; samtidig med at godt vante oljeregioner i Norge nå opplever sterk turbulens og nedgangstider, så vil utbyggere og investorer bruke milliardbeløp på å utvikle Fredrikstad. De har rett og slett klokkertro på at den tidligere så stolte industribyen vår vil oppleve en ny æra og ny vekst.

Les også: Nygaardsplassen kan bli matmarked i 2018

Men de gigantiske byutviklingsplanene vil også sette byens folkevalgte på en rekke prøver. Hva skal tillates og hva skal ikke tillates av byggehøyder, estetikk og riving av gammelt for å gi plass til nytt? Det er spørsmål som vil kreve gode og grundige vurderinger på gruppemøtene til samtlige partier i bystyret. Deretter må det vises beslutninvilje- og –evne. Ingen er tjent med ørkesløse runder med stadig nye utredninger og utsettelser rundt de ulike gigantprosjektene. Aller minst familier som svever i uvisshet om nettopp deres hus må vike for dobbeltsporet som snart skal pløyes gjennom Fredrikstad.

Ambisjonen for nesten all moderne byplanlegging i dag er å få folk til å bo tettere og høyere. Handelen skal i størst mulig grad skje utenfor døra, slik at vi kan gå, sykle eller reise kollektivt. Både planene for Cicignon og – ikke minst – Værste er helt i tråd med en slik tankegang.  

I forrige uke gjestet jeg Bodø. Få dager tidligere hadde nordlendingene blitt kåret til «Landets mest attraktive by» av selveste regjeringen. I begrunnelse er det spesielt lagt vekt på utviklingen av byens indre kjerne. «Det bygges boliger i sentrum og dette er et av de viktigste grepene byer og tettsteder kan gjøre. Betydningen av at flere bor i den sentrale bykjernen kan knapt overvurderes, smitteeffektene på annen by- og næringsutvikling er fundamental», konkluderer juryen. Så om noen skulle tvile: Planene som nå er på trappene for Værste- og Cicignon-området, er helt i tråd med moderne og fremoverlent tankegang for riktig byutvikling.

Bodø har også – ikke uten debatt, selvsagt – tillatt bygging av et landemerke av et hotell i indre byhavn. Og mens man står der på restaurantterassen i 17. etasje(!) en kveldstime - med panoramutsikt til årets første midnatttssol – undres jeg om trauste Fredrikstad kunne akseptert noe tilsvarende som i Norges mest attraktive by? Tvilen er sterk. Byantikvar Vegard Lie har allerede advart mot planene om å bygge på de to sykehusblokkene på Cicignon i høyden. Men hvorfor skulle ikke Fredrikstad kunne akseptere inntil 13 etasjer i denne delen av byen, tilbaketrukket fra vannet og ikke i direkte konflikt med annen bebyggelse? Med god arkitektur kan dette bli vår bys landemerke, like synlig fra elva som fra Fredrikstad-brua.

Værste har brukt de to siste årene på å utvikle de gigantiske planene som ble presentert onsdag. Noen av de fremste kreftene innen byutvikling, urbanisering og arkitektur har – og skal fortsatt være – involvert. Deriblant Erling Dokk Holm, samme mann som var juryleder da Bodø forrige uke finn sin pris. Det vitner om at Værste-eierne har store ambisjoner.

Vi har riktignok ikke midnattssol, men du verden så mange andre kvaliteter Fredrikstad har å by på. Så hvorfor skulle vi ikke kunne bli kåret til «Landets mest attraktive by»? Spør du meg, bør det være en helt naturlig ambisjon med alle byutviklingsprosjektene som nå kommer til felles forløsning.

Trond Delbekk, adm dir VÆRSTE AS - Morten Fredriksen, SCALA RETAIL PROPERTY - Øyvind Dalen, ASPLAN VIAK - Geir Hermansen, GRIFF ARKITEKTUR

Artikkeltags