Kan Cao kom alene fra Kina til Norge som 16-åring for å studere.
Bergenseren som har kjøpt sykehuset, er i dag både sivilingeniør og cand scient.
Utdanningsmessig gikk det så langt at han ble tatt inn på doktorgradsstudiet.

– Samtidig hadde jeg startet med eiendomsutvikling, noe som krevde veldig mye tid. Jeg måtte velge, sier han.

I Bergen har han slått seg opp som eiendomsutvikler og entreprenør. Det begynte med en liten bygård i 1993.

– Jeg hadde lite kapital. Det var tøft, sier han.
Gradvis har det blitt mer og større. I Oslo har han vært en av aktørene bak utviklingen av det gamle Rikshospitalet.

Det er et gammelt vennskap som har ført Kan Cao til Fredrikstad.

Fredriksstad Blad kommentar: En Fredrikstad-nyhet av 50-årskaliber

Venn tipset om salget

Da han kom til Norge, begynte han først på Ringerike Folkehøyskole. Der traff han Robert Opsahl fra Fredrikstad, som ble hans første norske venn.

– Vi bodde sammen på hybel. Robert lærte meg norsk i startfasen, minnes Kan Cao.

Etterpå har de to skolekameratene gått i hver sin retning, i hver sin by. Men de har holdt kontakten. Og det var Robert som tipset om at sykehussalget i Fredrikstad kanskje kunne være noe den gamle skolekameraten burde se nærmere på.

Les også: Lettet etter sykehussalg

Kastet seg inn på tampen

Helt på tampen, i oktober i fjor, kastet Kan Cao seg inn i kampen om sykehuset.
Etterpå gikk det veldig fort. Et par måneder senere var han eier av sykehuset på 55.000 kvadratmeter til en kjøpesum på 130 millioner kroner. Nå prater han varmt om byutvikling og samfunnsansvar.

– Jeg vet det var en aktør til som ville betale omtrent det samme. Men sykehuset var veldig opptatt av å få en kjøper som hadde finansieringen i orden og kunne ta prosjektet videre på riktig måte, sier han.

Kan Cao beskrives som en veldig nøkternt mann. Han ankommer Fredrikstad med tog.

ogtabellen for Østfoldbanen har han i hodet. Hjemme i Bergen har han en eldre Toyota stående. Noe kostbart kjøretøy har han aldri hatt i tankene.

– Jeg og kona har bygd sten på sten. Vi setter tæring etter næring. Det er grunnfilosofien.

Kona styrer økonomien

Kan Cao er gift med Feng Sheng. Kona er samfunnsøkonom. Han berømmer henne som en dyktig leder av virksomhetens økonomiavdeling.

Paret har tre barn; en datter som utdanner seg til siviløkonom, en sønn som er i militæret og yngstemann som går på ungdomsskolen.

Kan Cao ler godt når han får spørsmål om det er han eller kona som er sjefen.

– Kona bestemmer mest hjemme. I firmaene våre er jeg både daglig leder og styreleder.
– Det er altså du som bestemmer mest når dere er på jobb?
-Ja.

 

Forbereder 450 nye leiligheter på Cicignon

Kan Cao står i nabo-laget og kikker bort på sykehuset sitt. Her kan det bli 450 nye leiligheter.

Han har allerede innbetalt 65 millioner kroner av en kjøpesum på totalt 130 millioner kroner.

esten forfaller etter at han har overtatt sykehuset 1. januar 2016. Han har vært på omvisning i Serviceblokken før kjøpet, men av naturlige grunner har han aldri hatt muligheten til å se alle sykehusavdelingene. Så investoren fra Bergen har på mange måte kjøpt et sykehus på 55.000 kvadratmeter usett.

– Går det an å spørre om du måtte låne for å greie første avdrag på 65 millioner kroner?
– Konsernet har satt 65 millioner kroner av egne penger inn på konto hos eiendomsmegleren. Men vi må ha et byggelån for å komme videre, sier Kan Cao raskt.

Har 50 ansatte

Han prater helst på vegne av konsernet og bruker nødig jeg-form. Mannen driver et konglomerat av selskaper og har 50 ansatte på lønningslista.

Men på spørsmål om hvor solid han egentlig er, sier Kan Cao at han har en ligningsformue på 93 millioner kroner.

– Jeg har nettopp vært inne og sjekket tallet, sier han.
Vi sitter på Cafe Nyt i Østfold Kunstnersenter i Fergestedsveien og skuer utover parken. Snøen laver ned. Hjemme i Bergen er det snøfritt. Kan Cao takker nei til kaffe, han drikker helst bare vann.

Investoren fra Bergen har voldsomme visjoner for sykehuset.

– Jeg ser på dette i et tiårsperspektiv. Da skal alt være ferdig. Jeg regner med at det løper på over en milliard kroner før sykehusområdet er ferdig utviklet, sier Kan Cao. Han har sin bankforbindelse hjemme på Vestlandet, men leter nå etter en ekstrabank i Fredrikstad.

Hjulpet av lav rente

Han legger ikke skjul på at han vil være godt hjulpet av et historisk lavt rentenivå.

– I de ti årene vi skal jobbe med sykehusprosjektet i Fredrikstad er vi forberedt på at markedet vil gå opp og ned, kanskje et par ganger. Jeg er ikke redd for den bedriftsøkonomiske styringen i prosjektet, jeg tenker mer på det makroøkonomiske som arbeidsledigheten, rentenivå og utviklingen i oljesektoren.

Store endringer: Det vil bli store endringer i sykehusområdet på Cicignon.

Les også: Vil bygge tre etasjer på toppen

Tre etasjer på toppen

Han er ikke vant til å fronte noe byggeprosjekt i media. Hjemme i Bergen har han levd i skyggen av byens største eiendomsutviklere.

Men nå har Kan Cao dratt til Fredrikstad for å bygge tre ekstra etasjer på toppen av hver av de to sykehusblokkene, noe som vil bli virkelig spektakulære utsiktsleiligheter.

– Hvor mye kan vi forvente at det skal koste å bo i de tre nye etasjene på toppen?
– Det er litt for tidlig å antyde noe om prisen. Men vi vet jo at i Fredrikstad selges det nye leiligheter for mellom 40.000 kroner og 50.000 kroner per kvadratmeter.

Serviceblokka må rives

Praten går lett. Sykehusinvestoren fra Vestlandet ler og smiler. Han har også vært på Veum og sett på sykehuset der. Men Cicignon var mer interessant.

Kan Cao er litt varsom med å si noe bastant om hvor mange mennesker som etter hvert kommer til å bo på sykehusområdet.

– Før kjøpet lagde sykehuset og kommunen en mulighetsstudie for sykehusområdet på Cicignon. Der er det antydet 450 leiligheter når vi også regner med tre nye etasjer.

Han står fast på at Serviceblokken, som sto ferdig i 80-årene, skal rives for å gjenopprette kvartalsstrukturen, noe som er i samsvar med kommunedelplanen.

Dette er den nyeste delen av sykehuset. Dermed er det de to gulmalte sykehusblokkene som blir bærepilaren i eiendomsutviklingsprosjektet til Kan Cao. Også den lave fløyen som forbinder de to høye sykehusblokkene skal rives ifølge mulighetsstudiet.

– Det er i alle fall utgangspunktet. Så får vi se hva arkitektene sier når de begynner å jobbe med dette, sier Kan Cao.

Også passasjen over til gamle St. Joseph Hospital, som ikke inngår i handelen, skal rives. Cicignongaten blir dermed åpnet for gjennomgang.

Her blir det god utsikt

Under en befaring på sykehusområdet peker den nye eieren opp på de høye gule sykehusveggene. Enkelte steder flasser malingen av. Dette er ikke noe vakkert syn.

– Fra leilighetene i fjerde eller kanskje femte etasje og oppover vil det være god utsikt. Hvis vi får til en god utforming med balkonger på utsiden, vil det visuelle inntrykket bli veldig endret. Vi kommer til å satse på glass og stål, sier Kan Cao. Han ser for seg å koble de største norske


Han har funnet ut at de to sykehusblokkene er av betongkonstruksjon, noe som er en fordel i forhold til brann- og støyisolering. Han tror ikke det vil bli noe stort problem å fjerne de innvendige deleveggene for å få riktig rominndeling i leilighetene.

Les også: Her kan det bli Rema-butikk

Flere vil åpne matbutikk

Kan Cao er kjent med at den lokale eiendomsinvestoren Arild Åserud har kjøpt opp den falleferdige villaen inntil sykehusområdet.

–Jeg vet at Åserud jobber for Rema, men jeg har ikke pratet med ham. Jeg er opptatt av å ha en god dialog med alle naboene våre, også Åserud. Det er nærliggende å tenke seg at vi skal ha inn dagligvarebutikk, tannlege, frisør og andre butikker. Jeg har hørt at Rema og NorgesGruppen vil inn på sykehusområdet. Nå får vi se hvilket behov det er for to slike etableringer og hvordan de to aktørene tenker. Hvor mange dagligvarebutikker tror du det er marked for? spør han journalisten som blir svar skyldig.

45 leiligheter i året

– Blir det mye utenlandske bygningsarbeidere på sykehusområdet når alt kommer skikkelig i gang?

– Det vet jeg ikke ennå. Men jeg har tenkt å bruke prefabrikkerte betongelementer produsert i Norge til nybygging, noe som krever vesentlig færre bygningsarbeidere enn å gå veien om plasstøpt betong. I snitt vil det sannsynligvis heller ikke bli ferdigstilt mer enn 45 leiligheter per år. Ventilasjon og elektro blir kjøpt fra eksterne leverandører, og baderomsmoduler av god kvalitet går det an å kjøpe ferdig. Jeg tror derfor ikke det blir noe voldsomt bemanningsbehov.

Som eiendomsutvikler og entreprenør forteller Kan Cao at han allerede har mange ansatte som kan styres til Fredrikstad etter behov.

– Vi er rundt 50 ansatte. De fleste jobber ute på byggeplassene. Vi har sentral godkjenning og bruker de ansatte stort sett bare på egne prosjekter, sier Kan Cao.

- Muskler til å ta alt alene

Kommer du til å selge ut noe underveis for at ikke prosjektet skal bli for stort?
– Jeg er opptatt av at vi først skal få på plass en helhetlig plan hvor vi vektlegger høye arkitektonisk kvaliteter, parkmessige utforming, miljøvennlige løsninger og vi vil bidra positiv til en attraktiv by. Jeg er åpen for et samarbeid med andre aktører hvis de passer inn i en slik helhetlig løsning. Men jeg selger ikke til hvem som helst.

– Jeg kan løfte prosjektet alene både økonomisk, teknisk og organisatorisk, mener Kan Cao bestemt.

I løpet av prosjektperioden ser han for seg å selge ut alle leilighetene.


Han har for lengst hatt møte med Fredrikstad kommune for å drøfte mulighetene på sykehuset.
– Vi opplever dialogen som god. Vi føler oss godt mottatt i kommunen, sier eiendomsutvikleren.