Bysykler kommer til å gjøre Fredrikstad til et litt bedre sted. De grønne syklene med «Bysyklær» tydelig trykket på rammen kom nettopp til Fredrikstad og ble formelt åpnet av ordføreren 21. oktober. Et slikt tilbud har nesten alle store norske byer, så det er rett og slett ille bra at vi har fått det i Fredrikstad også. Dette er bra for folkehelsa, bylivet og miljøet, og det har allerede fått stor oppmerksomhet i lokalaviser.

Noe som kanskje ikke alle vet, er at bysykler er et veldig godt eksempel på at ungdom i Fredrikstad påvirker byen de bor i. Forslaget om bysyklær kom fra Fredrikstad AUF, og vi er svært fornøyde med å se at det kommer på plass.

Dette tilbudet har flere positive sider ved seg, et av dem er klimaperspektivet. Vi skal kutte store mengder klimautslipp, og løsningene finnes på lokalt og nasjonalt nivå.

Hvis vi skal ha renere luft og et mindre trafikkert sentrum så er bysyklær et steg i riktig retning. Det er også et trekk ved de reneste byene i verden at de har god tilgang på utlån av sykler. Bysykler er selvsagt ikke hele løsningen, men den er en viktig del av den. I tillegg så er det en ting vi alle må innse: det er litt digg å kunne sykle et sted istedenfor å styre med parkeringsplass og diverse avgifter. Sykling er bra for miljøet og vil føre til mindre trafikk, bysykler er rett og slett ille bra!

I store som Fredrikstad kan det kanskje virke som om det er langt til «makta». Bysyklær er et eksempel på at engasjert ungdom kan få gjennomslag for det de brenner for. AUF har fått flere gjennomslag nasjonalt, slik som å etablere et internasjonalt vaksinefond eller å verne store sårbare nordområder fra oljeleting.

Allikevel er de lokale gjennomslagene minst like viktige. Det handler om å gjøre lokalsamfunnet bedre, løse folks utfordringer og skape tillit til demokratiske prosesser. Ungdoms første møte med demokratiet er de små tingene, det kan være alt fra å etterspørre mer resirkulering til å ta bedre vare på biene. Dette er viktige saker, og det er derfor ekstra gledelig å se at vi fikk realisert et slikt ønske i Fredrikstad.

Bysykler er bra for folka som bor i Fredrikstad, og for bylivet. De 60 syklene i Fredrikstad (og de 40 i Sarpsborg), gjør at ungdom kan sykle dit de skal. Mange ungdommer har en trang økonomisk situasjon, og da vil bysyklær være et tilbud som studenter og annen ungdom faktisk kan benytte seg av. Folkehelseperspektivet er også viktig, den fysiske aktiviteten vil gi bedre folkehelse. Det at ungdom får mulighet til å sykle til kinoen, eller til en kamerat selv om de ikke har egen sykkel, gjør at samfunnet både blir sunnere og mer inkluderende.

Fredrikstad AUF sendte inn et forslag på bysykler, og nå er det kommet til Fredrikstad. Jeg har stor tro på at bysykler kommer til å bli en stor suksess, i Fredrikstad har vi gratis ferge, billig buss og nå bysykler. Dette gjør at vi får et veldig bra og helhetlig tilbud som gjør det lettere å leve miljøvennlig i hverdagen. Bysykler er bra for folkehelsa, bra for ungdom, og ikke minst: bra for Fredrikstad. Nå gleder jeg meg til å laste ned appen og sykle i vei!

Les også

Bysyklær i Fredrikstad: Lite brukervennlig gratisluksus for noen få

Les også

Bysyklær finansieres IKKE av bompenger