For noen år tilbake fikk også Fredrikstad endelig et tilbud med bysykler, slik som andre storbyer i Norge har. «Bysyklær» er et pilotprosjekt over tre år som Bypakke Nedre Glomma har fått statlige belønningsmidler for å gjennomføre. Det ble møtt med blandede reaksjoner da de endelig kom på plass i oktober 2020 etter en forsinket oppstart som følge av pandemien. Ordningen her fungerer sånn at du kan laste ned en app og registrere deg for å kunne bruke syklene som står utplassert på sju ulike stasjoner i Fredrikstad. Du kan låne den gratis i ti timer, men skal du låne den lenger enn det koster det 20 kroner timen. Makspris for døgnleie er på 50 kroner.

Ordningen var i utgangspunktet innrettet for arbeidsreiser, og det har selvsagt vært annerledes de siste to årene. Pandemien har gjort det vanskelig for oss å få et veldig godt bilde av hvordan det har fungert for formålet sitt – fordi folk stort sett har hatt hjemmekontor. I februar hadde styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma et møte hvor de vedtok å ikke gjøre noen større endringer i bysykkelkonseptet for 2022 sesongen, men at det skal legges frem alternativer for videre drift av et bysykkelsystem i løpet av året.

Nå må vi begynne å tenke på hva slags bysykkelordning vi vil ha.

Jada, bysyklær fungerer sikkert fint for noen – men det begrenser seg nok til dem som bor og jobber i sentrumsområdet, som René Svendsen oppsummerte godt i denne kommentaren.

I dag er det mange som «stenges ute» fra å kunne bruke bysyklene. Den åpenbare utfordringen er at sykkelen må plasseres i samme stativ som du tok den fra når man er ferdig med turen. Det begrenser bruksområdet veldig. Man kan til eksempel ikke velge bysykkel hvis man vil sykle til toget om man skal en helgetur til Oslo. Bor du eller jobber et godt stykke unna bysentrum, er det heller ikke et veldig beleilig tilbud. I dag er det også sånn at man må være 18 år for å benytte seg av tilbudet. Det utelukker altså en ganske stor gruppe med mennesker i byen fra å bruke syklene.

Så hva slags ordning vil vi ha? Vi tar ikke noe tydelig standpunkt enda, men vil løfte debatten og tar gjerne imot innspill! Grunntanken vår er at tilbudet i alle fall må favne bredere enn det gjør i dag, slik at flere kan bruke det. Hvordan vi gjør det vet vi ikke enda.

Vi håper at folk vil sende oss innspill og delta i debatten!