I forrige bystyremøte under behandlingen av granskingsrapportene i varslerkomplekset og mistillitsforslaget mot sittende rådmann Ole Petter Finnes, tok Arbeiderpartiets Rune Fredriksen friheten å direkte spørre hva setterådmann Nils Holm syntes om det fremlagte mistillitsforslaget og kritikk mot politisk ledelse. Dette kan ses som et forsøk på å blande setterådmannen inn i den politiske diskusjonen i bystyret, noe som er meget uheldig! Rådmannen har en konsekvent ikke-politisk rolle, og kommentarer og betraktninger fra administrasjonens øverste leder setter presedens i lokal politikkutforming.

Det er oppsiktsvekkende hvordan setterådmannen i dette tilfellet utfordres til å ta stilling i en betent politisk sak fra en erfaren bystyrerepresentant. Særlig når Fredriksens spørsmål om kritikk mot politisk ledelse ikke var nevnt i rapportene fra Simonsen Vogt Wiig og PWC. Holm på sin side svarte ryddig ved å henvise til granskningsrapportenes innhold og hans mandat.

En annen kritisk bemerkning er hvordan bystyrets politiske møteledelse ikke kommenterte dette under debatten. I kommunens reglement for saksbehandling i politiske organ gis det mulighet å påtale innlegg som er upassende, noe dette kan kategoriseres som.