Valgt av bystyret torsdag: Disse skal sitte i de politiske utvalgene i Fredrikstad i de neste fire årene

I tillegg til å velge ordfører, varaordfører og formannskap har bystyret valgt medlemmer til en rekke politiske utvalg for de neste fire årene. Her er navnene på medlemmene, og ledere og nestledere, i utvalgene.