Bystyret: Vedtok nedbygging av over 82 dekar matjord

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er stor enighet i flertallet av Fredrikstad-politikerne om at Fredrikstad må verne matjorda. I bystyret i forrige uke vedtok likevel flertallet tre saker som innebærer å bygge ned totalt 82 dekar matjord.