For tiden leser vi om innstramming i kommunale tjenester, investeringstopp, skoler som forfaller og for ikke å forglemme skrikende behov for mer eiendomsskatt. Men i skyggen lever en liten gruppe direktører i et kommunalt monopolselskap med lønninger og bonuser i toppklasse, utdelt av et godt betalt kommunalt styre.

I 2021 fikk daglig leder i Norgesnett en samlet godtgjørelse på kr 2.050.000, hentet direkte fra strømkundene. Ja, så kom et tillegg på kr 118.000 som årets innskudd til direktørens pensjon. Derved øker total godtgjørelse i lønn og bonus med 163.000 kroner fra 2020 til 2021.

En årlig bonus på kr 302.000 til en leder i et kommunalt monopolselskap med null risiko, og der kundene får inkassokrav om regningene ikke blir betalt, er en sosialdemokratisk vri vi trodde tilhørte andre regimer.

De tre øvrige direktørene har i sum tilsvarende godtgjørelser.

Skal bonus utbetales, burde pengene gått til stolpeklatrerne som er de virkelige heltene i et velfungerende Norgesnett.

Hvem betaler? Jo, strømkundene.

Siden øvrige nettselskaper i Østfold på 1990-tallet gikk sammen til Østfold Energi, har eierkommunene mottatt milliarder i utbytte fra kraftproduksjon. Fredrikstad Nett ville stå på egne ben og drive butikk. De 16 regnskapene vi har studert, viser et skrøpelig resultat for innbyggerne i Fredrikstad.

Men stor glede for styremedlemmer og toppsjefene i FEAS som har boltret seg i spennende nye selskapsdannelser, der tapene er belastet kommuneøkonomien i Fredrikstad og i Oslo. I vel 20 år har Trond Andersen vært konsernsjef, og på meget arrogant vis har han avvist, uten dokumentasjon, det vi har beskrevet i våre artikler.

I august 2021 ble Andersen «enig med styret» om å gå av. Ved denne avgangen fikk han med seg en avskjedsgave verdt flere millioner kroner. Hva han får som tillegg knyttet til fremtidig pensjon, fremgår ikke av regnskapet. Men det står i skremmende kontrast til behandlingen av to meget dyktige ingeniører som gjorde kommuneledelsen oppmerksom på en uryddig behandling av en momssak knyttet til Værste.

Disse to ble frosset ut av jobbene sine og har blitt skammelig behandlet av ledelsen i Fredrikstad kommune.

Strømkundene betaler i tillegg til stigende nettleie, betaler strømkundene hvert år for et solid utbytte som har variert mellom 80–90 millioner, uavhengig av overskudd/underskudd på driften av Norgesnett (år 2021 kroner 77 millioner). Pengene skulle ha gått til oppgaveløsninger i Fredrikstad (51 prosent) og Oslo kommune.

Med gamle fullmakter fra Fredrikstad bystyre, overføres pengene til direktørselskapet FEAS som spiller rollen som morselskap. Verdien for strømkundene for dette morskapet er lik futens rolle i dansketiden, ikke alt nådde frem til Kongen i København.

Ingen vil svare på hva pengene brukes til, men regnskapet indikerer konstruerte lån til Norgesnett fra pengeløse FEAS, noe Norgesnett da betaler renter for ved å ta pengene fra utbyttekassen.

FEAS har vært, og kommer uten opprydding, til å bli, en lekekasse for noen få personer som bare de siste sju år har fått overført rundt 560 millioner kroner pluss 100 millioner i ny kapital. Ingen får vite hva pengene blir brukt til, men borte blir de.

Ut fra vårt ståsted og erfaring er LO nasjonalt og lokalt en organisasjon som bygger på, og etterlever, gode sosialdemokratiske idealer. Vi ser ingen annen lokal kraft som har evne, eller nok vilje, til å rydde opp i det kostbare uføre som gamle Fredrikstad Energinett ble styrt inn i.

FEAS kjøpte Askøy e-verk rundt år 2000 for 146 millioner kroner. BKK beregnet verdien til 96 millioner og la derfor ikke inn bud. Er de øvrige oppkjøpene av samme kvalitet, er det ikke til å undres over at økonomien i FEAS har gått over styr. Dypest sett snakker vi her om en ny voksende samfunnskløft der fellesskapets verdier forsvinner, mens egoen gror.

Selg ut de få selskapene FEAS eier, og om nødvendig avdelingen på Askøy. Behold Norgesnett og Nettpartner. Dette vil gi Fredrikstad kommune tilbake inntektene fra Norgesnett – med en liten reduksjon om avdeling Askøy blir solgt.

Stiger renten, stiger utbyttet. Da kan kuttlisten fra kommunedirektøren reduseres betydelig. Men, vi kjenner ikke til hvor mange skjulte «lik» som måtte dukke opp når FEAS en gang blir kontrollert.

Først og fremst: Stopp tilsetting av ny konsernsjef i FEAS!