Gå til sidens hovedinnhold

Bymiljølistas makkverk om Zoé er et angrep på religionsfriheten

Artikkelen er over 1 år gammel

– Man bekjemper ikke homoterapi og muslimhets med sanksjoner og hets mot enkelte menigheter, religion og tro, i alle fall ikke ved et kommunalt politisk vedtak etter et makkverk av en interpellasjon, skriver Rikard Simens Larsen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vil Bymiljølista sitt makkverk av en interpellasjon bli behandlet i bystyret denne gangen? All den tid den ikke er behandlet vil og er det mange som føle seg usikre. Bystyret bør kanskje gjøre et unntak og behandle denne interpellasjonen først av alt.

Interpellasjonen fra Bymiljølista er et makkverk, slik den fremstår tar den utgangspunkt i religion, homoterapi og muslimhets, samt da forskjellsbehandling og diskriminering ut ifra dette.

Hele interpellasjonen er et angrep på religionsfriheten (Artikkel 18 i menneskerettighetene), under dekke av at den religionsutøvelse Zoé menighet har, bryter imot kommunens etiske prinsipper og retningslinjer. Men det «henger ikke på grep» eller stemmer ikke, all den tid en kommune ikke bør fremme et livssyn, men fremme mangfold. Politikere bør også fremme mangfold og meningsutveksling uavhengig av religion/livssyn, politisk ståsted, meninger, seksuell legning, kjønnsuttrykk etc. – og det gjøres best ved toleranse og forståelse, ikke med hatefull religionsretorikk.

Norges Håndballforbund brukes som et «sannhetsvitne» av Bymiljølista på hvor riktig det er for kommunen å slutte å bruke Zoé. Men Bymiljølista glemmer at kommunen ikke kan opptre som Norges Håndballforbund, all den tid kommunen ikke er eller kan bli en særinteresseorganisasjon på linje med Norges Håndballforbund. Og ikke minst at idretten selv (uavhengig av forbund etc.) har vært og fortsatt er et arnested for krenkelser, både i forhold til seksualitet og religion – selv om det har blitt bedre.

Det er ikke noen punkter om arbeidsvilkår eller arbeidsmiljø etc. i interpellasjonen, det er noe som har tilkommet som en del av diskusjonen etter at interpellasjonen var blitt fremmet. Så spørsmålet er da om de som eventuelt støtter interpellasjonen virkelig har gjort en riktig vurdering på rett grunnlag, og ikke på noe som har tilkommet senere i diskusjonen rundt interpellasjonen.

Så når Bystyret skal behandle interpellasjonen, så er det i hovedtrekk selve interpellasjonen som skal behandles – men i diskusjonen rundt denne så vil nok andre temaer komme til. Men interpellasjonen bør forkastes, så kan andre temaer i forhold til de ting (arbeidsvilkår etc.) en leverandør av varer og tjenester til kommunen bør eller skal oppfylle – bli fremmet som en selvstendig interpellasjon senere, med det er faktisk en helt annen diskusjon.

Man får bare håpe at folk ser dette og ikke glemmer dette til neste kommunevalg – for vi er ikke tjent med å ha slike hatefulle politiske krefter i byens styre.

Blir Bymiljølista sin interpellasjon stående, så er vi på vei til et sted vi helst ikke vil være – vil da den neste interpellasjonen fra Bymiljølista blir å innføre en lokal variant av Jødeparagrafen? (§ 2 i Grunnloven, 1814 til 1851 – Forbud mot at jøder kunne komme til Norge, jesuitter og munkeordener var også forbudt). Den som støtter interpellasjonen slik den er skrevet og fremstår, bør kanskje se nærmere på sitt etiske og moralske kompass.

Eller vil Bystyret forkaste Bymiljølista sin interpellasjon, og således vise respekt for den trosfriheten som er fastsatt i menneskerettighetene. Bymiljølista har tross alt fått bruke sin ytringsfrihet, og har uttalt sin mening – selv om de selv var for å forby andres ytringer av nær samme karakter for en tid tilbake, i likhet med et samlet bystyre. Den gangen måtte Anine Kierulf ifra NIM riste fornuft inn i politikken her i byen, selv om undertegnede før det hadde påpekt det samme.

Eller ser vi fremdeles den samme snevre tankegangen? Må kanskje en utenfra på nytt riste litt fornuft inn i bystyret – selv om undertegnede nå alt har sagt ifra gjentatte ganger allerede.

Hvis politikerne i denne byen hadde tatt til seg «Ethvert menneske skal tilkjennes så mye frihet som er forenlig med en tilsvarende frihet for alle andre», så ville de trolig ikke ha havnet i den situasjonen de nå er i. Bymiljølista sitt makkverk av en interpellasjon, er å utvise en total mangel av respekt for andre mennesker, og er preget av personlige interesser og hatefull religionsretorikk.

I denne sak ser man helt klare utfordringer, med tanke på at de gjeldende menneskerettigheter blir satt under press – da i forhold til religion-/trosfrihet (Artikkel 18), diskriminering/forskjellsbehandling etc. For alle har rett på beskyttelse ifølge Artikkel 2 (Jf. Artikkel 7) i menneskerettighetene.

Men hva vet man, selv hadde jeg min første kontakt med EMD i Strasbourg alt i 1989 om rettigheter (psykisk helse og justis) som ble satt under press. Men lærdom fås og læres gjennom hele livet, selv om noen visstnok er litt mer tunglærte enn andre – spesielt enkelte innen politikk.

Personlig er jeg politisk uavhengig og ikke religiøs, men jeg har et personlig livssyn. Og bare for å ha sagt det, så er jeg også imot homoterapi og muslimhets – på lik linje som jeg er imot den hets Bymiljølista her fremmer ovenfor en religion og livssynsutøvelse.

Ordføreren gikk ut og sa at slikt ville han bruke alle lovlige midler på å bekjempe, slike holdninger etc. som Bymiljølista nå fremmer. Vil ordfører bruke de samme midlene til å bekjempe Bymiljølista og deres holdninger?

For dette er ille, ordfører. Det er faktisk verre enn at noen etisk og moralsk forvillede individer som marsjerte og hadde sin markering i byen, da dette kommer ifra innsiden av bystyret. Vil ordfører og resten av bystyret virkelig tillate slikt, så må de også med nødvendighet tillate andre det samme – og komme med en unnskyldning til dem som politikerne gikk så til frontal angrep imot.

Man bekjemper ikke homoterapi og muslimhets med sanksjoner og hets mot enkelte menigheter, religion og tro, i alle fall ikke ved et kommunalt politisk vedtak etter et makkverk av en interpellasjon. Spesielt ikke når interpellasjonen er så full av nettopp personlige interesser og hatefull religionsretorikk. Homoterapi og muslimhets bekjempes med bedre opplysning om menneskerettigheter, etikk og moralforståelse – og om nødvendig juridiske straffemuligheter fastsatt i lov. Utforming og utstrekning av lov er en helt annen diskusjon.

Det som Bymiljølista med sin interpellasjon oppnår, er å stigmatisere medlemmer av en menighet og en tro, noe som lett fører til enda mer lukkethet i forhold til samfunnet. Og ikke minst bidrar det til radikalisering og polarisering som også rammer uskyldig tredjepart, noe som i alle fall ikke bidrar til en bedre hverdag for noen. Samtidig så har de også legitimert andres nedsettende holdninger og uttalelse etc. i forhold til religion (muslimhets), og da den kamp enkelte eller flere samlet har i forhold til seksualitet og kjønnsuttrykk. Med at Bymiljølista da selv utviser samme dårlige etiske og moralske forståelse som de selv hevder at disse andre gjør.

I verste fall så har Bymiljølista sin interpellasjon vanskeliggjort hverdagen for flere, det i forhold til religion og ikke minst seksualitet og kjønnsuttrykk – da det som følge av interpellasjon gjør at enkelte da trekker seg inn i et mer lukket miljø. Og dette vil da Bymiljølista at resten av bystyret stiller seg bak, eller i alle fall forsøke å forlede bystyret til å støtte dette.

Man får bare håpe at folk ser dette og ikke glemmer dette til neste kommunevalg – for vi er ikke tjent med å ha slike hatefulle politiske krefter i byens styre. Nå gjenstår det å se hvordan ordfører og bystyret for øvrig håndterer denne saken, det vil gi et klart uttrykk for hva som er å forvente i fremtiden.

Eller skal vi kanskje begynne å «sile» også hvem man som privatperson bruker som leverandør av varer og tjenester, ut ifra om det finnes de som er tilhengere av Bymiljølista blant de ansatte. Er det virkelig et slik polarisert samfunn vi vil ha, følger man det Bymiljølista har fremmet med sin interpellasjon, så havner vi fort i et slikt samfunn.

Vær stolt av din religion. Vær stolt av din seksualitet. Det kan ingen ta ifra deg, selv om noen prøver med hatefulle ytringer og retorikk – hvis så skjer, snu ryggen til dem og gå din vei.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.