Nyttårsaften er en festdag for de fleste, men ikke for alle. Fyrverkeribruken har eksplodert, bokstavelig talt. Fyrverkeriet blir stadig større og dyrere. Fyrverkeri kan være gøy, men ulempene er mange:

■ Fyrverkeri fører til branner.
■ Fyrverkeri fører til personskader, spesielt øyenskader.
■ Fyrverkeri skremmer dyrene, både kjæledyr og ville dyr.
■ Fyrverkeri skaper forsøpling.

«Det blir ikke skikkelig nyttårsaften uten fyrverkeri» vil sikkert noen innvende, men det samme har man sagt om gassballonger på 17. mai og elefanter på sirkus. Verden går fremover, og nå klarer vi oss fint uten. Skadevirkningene av fyrverkeri har blitt så store at vi ikke lenger kan ignorere dem. Stadig flere tar avstand fra fyrverkeri, og Bymiljølista er overbevist om at et forbud vil bli applaudert av mange. Fyrverkeri har utspilt sin rolle. Det var gøy før, men nå vet vi bedre.

Iblant annet Boden og Söderhamn i Sverige har man erstattet fyrverkeriet med et felles lys- og lasershow. Det er bra for dyrene, uten brannfare, uten forsøpling og uten personskader. Det har også blitt diskutert i flere norske byer. Et felles show gir også innbyggerne en mulighet til å samle seg på Nyttårsaften og ha en opplevelse sammen.

I Sarpsborg har man skapt en fin tradisjon med et arrangement for hele byen på nyttårsaften, det kan vel vi også klare? Bymiljølista mener at et offentlig arrangement som er åpent for alle vil være et fint tiltak for dem som ikke har noen å feire nyttårsaften sammen med, og kan bli en fin folkefest for alle aldre og alle deler av befolkningen. Bymiljølista ønsker at kommunen skal legge til rette for at alle kan føle tilhørighet og være sosiale på denne festdagen.

Bymiljølista mener det er på tide at Fredrikstad blir en fyrverkerifri kommune. En kommune hvor små, store og firbente trygt kan feire Nyttårsaften, uten å være redde for smell, skader eller branner. Bymiljølista håper Fredrikstad kommune vil gjøre nyttårsaften sosial og inkluderende, og miljø- og dyrevennlig. La oss bruke moderne teknologi i stedet for krutt og smell for å markere at vi går inn i et nytt år sammen.

Bymiljølista ønsker også at Fredrikstad kommune går foran som et godt eksempel og ikke bruker fyrverkeri i forbindelse med kommunale arrangementer. Bymiljølista vil fremme dette som en interpellasjon i Bystyret og foreslå følgende vedtak:

1. Bystyret ber rådmannen utrede om det kan innføres et forbud mot salg og bruk av fyrverkeri i Fredrikstad kommune.

2. Det skal ikke brukes fyrverkeri i forbindelse med kommunale arrangementer.

3. Bystyret ber rådmannen finne en egnet plass for et felles og sosialt arrangement for å arrangere nyttårsaften, og gjerne se på naturlige samarbeidspartnere og sponsorer.

4. Det legges frem egne saker om kommunalt nyttårsarrangement og lokalt fyrverkeri for Bystyret så snart som mulig.