Bymiljøet i Fredrikstad har alltid vært viktig for Bymiljølista. Å bevare bymiljøet var en av de viktigste grunnen til at lista ble stiftet i 1987, det var nettopp derfor navnet ble Bymiljølista.

Derfor kan ikke Bymiljølista være med på en plan som innebærer at en hel husrekke med historiske trehus blir revet på Holmen. Hus er en viktig del av en bys historie og identitet, og det er særlig viktig å ta vare på hele miljøer av gamle hus, ikke bare enkelthus.

Bymiljølista har allikevel stor sans for ideen om å åpne opp Veumbekken i Holmen-området. Det er en god plan som gir dobbel gevinst: Området får et løft samtidig som man ruster seg mot flom og overvann.

I de første planene skulle hele området få en full fornyelse, hvor flere av de gamle husene skulle erstattes av nye, flotte og kostbare bygg. En spennende plan det også, men heldigvis ville flertallet i Bystyret i 2018 heller bevare de gamle husene, kombinert med en åpning av bekken. Det håper vi at Bystyret fortsatt vil!

Selv om forslaget som behandles i Bystyret 11. februar nå «bare» foreslår å rive sju hus, mener Bymiljølista at dette er for mange. Vi synes også det er svært uheldig at denne saken kommer tilbake til Bystyret mens Fredrikstad er uten Byantikvar. I en sak som er så viktig for bymiljøet mener vi at vi har tid til å vente litt til, slik at vi kan få på plass en ny Byantikvar før vi går videre.

Bymiljølista vil foreslå i Bystyret at saken sendes tilbake, i påvente av at ny byantikvar ansettes og kan involveres i prosessen med bevaring av trehusbebyggelsen i området. Så håper vi at alle gode krefter kan arbeide sammen for å finne en bedre løsning, hvor vi tar vare på trehusene og bymiljøet samtidig som vi kan åpne bekken og få en flott ny attraksjon på Holmen, til glede for hele byen.

Les også

Rivning på Holmen kan gi sterkt negativ klimaeffekt – det må bystyret få vite