FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland i juli 2017. Nobelkomiteen har anerkjent atomvåpenforbudet som «et viktig, kanskje avgjørende, skritt på veien mot en atomvåpenfri verden».

Norge har så langt valgt å gå imot FN-flertallet og stå utenfor denne viktige, globale avtalen. Gjennom ICAN Cities Appeal kan norske byer bidra til å øke presset på nasjonale myndigheter til å bli del av forbudstraktaten.

Byer som Washington DC, Los Angeles, Sydney, Berlin, Manchester, Hiroshima og Nagasaki er allerede del av appellen. Flere norske byer har blitt med: Aurskog-Høland, Bergen, Bodø, Hammerfest, Horten, Karlsøy, Kristiansund, Larvik, Levanger, Mo i Rana, Nesodden, Oslo, Sunndal, Tromsø, Trondheim og Ålesund.

I alt 16 byer, og nå håper Bymiljølista at Fredrikstad bystyre kan enes om å bli med på appellen og bli den 17. på denne viktige lista!

Og om vi lytter til hva ICAN sier, burde det ikke være noen tvil om at dette må vi være med på: «Byer er hovedmål for bruk av atomvåpen, og lokale myndigheter har derfor et spesielt ansvar for å markere motstand mot atomvåpens betydning i militærstrategi og sikkerhetspolitikk. Washington DC vektla dette da de i begynnelsen av mars ble den første hovedstaden i verden som ble del av ICAN Cities Appeal. Et enstemmig bystyre vedtok en resolusjon hvor de ber amerikanske myndigheter om å bli del av FNs atomvåpenforbud. Når hovedstaden i verdens største atommakt enstemmig vedtar å støtte atomvåpenforbudet, bør det være lett for norske byer å gjøre det samme.»

Og slik lyder appellteksten som Bymiljølista håper bystyret vil signere og sende Norges regjering:

«Byen vår er dypt bekymret for den alvorlige trusselen som atomvåpen utgjør mot lokalsamfunn verden over. Vi mener at innbyggerne våre har rett til å leve i en verden fri for atomvåpen. Enhver bruk av atomvåpen, enten bevisst eller på grunn av feil eller uhell, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø. Derfor støtter vi FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og oppfordrer den norske regjeringen til å bli del av avtalen.»

Bymiljølista vil derfor fremme en interpellasjon for Fredrikstad bystyre i møtet 5. september, der vi ber om at et samlet bystyre sier seg enig i Nobels fredsprisvinner ICANs bekymring for atomtrusselen, og signerer ICANs appell. Det kan være med å påvirke vår regjering til å likevel signere FNs traktat som forbyr atomvåpen.