I Fredriksstad Blad 15. februar 2019 har Jan-Kåre Fjeld et innlegg der han påstår at det første forslaget om gratis ferge ble fremmet i Bymiljøpartiets budsjettforslag i 2013. Jeg har stor respekt for Jan-Kåre Fjeld, men dersom Fredrikstad-fergenes historie noen gang skulle bli skrevet, må en forvente at det er fakta som er grunnlaget. Fjelds politiske historie i byen går ikke svært langt tilbake, men den er høyt profilert.

Det er derfor viktig at også andre kan grave i hukommelsen. Jeg er slett ikke sikker på at alt jeg påstår er helt korrekt, men mens jeg selv satt i bystyret og formannskapet (H) foreslo jeg i budsjettdebatten i 1987 at fergen (den gang mellom Vestsiden og Gamlebyen) burde bli gratis. Dette medførte en avisdebatt som er godt dokumentert. Jeg ble hundset av Demokraten og Arbeiderpartiet, ikke minst av min gode venn, og senere ordfører, Ragnar Pettersen, og «applaudert» av Fredriksstad Blad, attpå til i en lederartikkel.

Dersom historien om fergene blir skrevet, håper jeg denne korreksjonen ikke blir fortiet. At det var Bymiljøpartiet som var de første til å foreslå gratis ferge er i alle fall feil. Om noen i tidligere tider har hatt samme tanker som vi hadde i 1987, har jeg ikke kunnskap om.