I samfunnet vårt har vi lagt oss til mange vaner som vi etter hvert tar for en selvfølge. Nye klær? Sydenferie? Ny mobiltelefon? Ny bil? Storbyhelg i Europa? For de fleste av oss er ikke dette store uoverkommelige mål, men noe man kan ta seg råd til innimellom og kanskje ofte. Altfor ofte. For mange andre er dette helt umulig. Hvem er vi i solidaritet med når vi tar flyreiser mange ganger i året? Når vi kaster så mye mat som vi gjør? Når vi går rundt i t-skjorter inne midt på vinteren? Det er vel i grunnen bare oss selv.

De fleste av oss har det så bra at det kan være vanskelig å se at mange rundt oss ikke har det like bra - at de tvert i mot sliter. Barnefattigdom har blitt et begrep. Men det er foreldrene til barna som er «fattige», eller la oss kalle dem lavinntektsfamilier. Det er et resultat av en samfunnsutvikling der forskjellene øker - de rike blir rikere, og de «fattige» blir fattigere. Vi må også ta inn over oss, i et globalt perspektiv, at vi totalt sett i Norge, og i Fredrikstad forbruker mer enn råd er for en jordklode med så mange mennesker.

Vil at det skal bli så trivelig i Fredrikstad at vi ikke trenger fly så mye til andre steder.

Bymiljølista vil utligne sosiale forskjeller i Fredrikstad. Vi ønsker et opplevelseskort for lavinntektsfamilier. Vi ønsker at barnetrygden ikke skal regnes som inntekt når sosiale stønader beregnes. Vi ønsker gratis møteplasser uten kjøpepress, og derfor foreslo vi gratis fritidsklubber som vi nå har fått.

Vi ønsker å stimulere til mindre forbruk. Til reparasjon og gjenbruk. Også vil vi det skal bli så trivelig her i Fredrikstad at vi ikke trenger å fly så mye til andre steder.

Vår politikk er basert på en firedelt solidaritet:

1. Solidaritet med naturen og det økologiske system
2. Solidaritet med de kommende generasjoner
3. Solidaritet med verdens folk
4. Solidaritet med mennesker i vårt eget land

Vi har fått det firedelte solidaritetsbegrepet fra Jan-Kåre Fjeld som har sittet i bystyret for Bymiljølista i nesten åtte år og har bidratt til mye av Bymiljølistas tankegods og vårt valgprogram. Jeg synes denne firedelte solidariteten er vakker, og den vekker tanker. Spesielt prioriteringen!

Vi tenker gjerne først på oss selv og våre nærmeste, og vi ser verden ut fra oss selv først. Det jeg synes er så vakkert med disse fire punktene, er at det snur den «naturlige» prioriteringen på hodet og ber oss kikke ut over oss selv.

På naturen og det økologiske system som vi er en del av og helt avhengige av - og som vi likevel ødelegger.

På kommende generasjoner, på de som ikke er født ennå. Som vi skal overlate jordkloden til. Hva om vi kan gi dem en klode som ikke er uttømt for ressurser, men som sirkulerer ressursene, slik det økologiske systemet alltid har gjort?

Vi må ha solidaritet med verdens folk. Ikke bare oss selv, eller de som bor i Fredrikstad kommune, men også med mennesker som bor andre steder. Steder der det kanskje er sult, konflikter og krig, terror, naturkatastrofer.

Og til sist skal vi ha solidaritet med mennesker i vårt eget land. Vi skal bekjempe urettferdighet og sikre at alle kan ta del i samfunnet vi bygger sammen.

Vi tenker i grunnen altfor mye på oss selv. Hvis vi har med oss et større perspektiv i alt vi gjør i Fredrikstad kommune, kan vi være med på å snu utviklingen og skape en bedre verden for alle. Derfor mener vi i Bymiljølista at vi skal ha solidaritet langt utenfor oss selv og våre nærmeste, og drive en bærekraftig, positiv og framtidsrettet kommune som setter barna først.