Bymiljølista i Fredrikstad har snart eksistert i 32 år. I alle åra har vi hatt plass i bystyret med fokus på lokale miljøsaker som sykkelveier, ferga, grønne lunger, lekeplasser for unger, kildesortering, kollektivtrafikk, etc. I tillegg har vi engasjert oss i mange andre lokale saker som kultur, idrett, bosetting av innvandrere etc. I disse åra har vi på det meste hatt tre representanter og de siste åra kun en.

Men til tross for at vi har en liten gruppe i bystyret, har vi fått til mer enn det man skulle forvente. Over tid har vi nok sådd noen frø i andre partier som blant annet har resultert i gratis ferge, gratis ungdomsklubber, lekeparker for unge (Kirkeparken og Trosvik Torv) og bedre fremkommelighet for syklister som for eksempel Svein-Bendikbrua.

Da vi startet var det ikke noe annet miljøparti i Norge og i Fredrikstad etablerte MDG seg mange år etterpå. Så nå har vi to miljøpartier i byen. Det synes vi er fint.

Men det som er viktig å slå fast, er at Bymiljølista gjennom mange år kjenner byen som vår egen bukselomme. Vi har en flott liste i år med mange folk fra byens kulturliv, miljøengasjerte mennesker, fagorganiserte, skolefolk, folk i helse og omsorgsyrker osv.
Og som toppkandidat denne gangen har vi Jonas Qvale. Jonas er kulturarbeider med et stort engasjement for blant annet miljø, barn og ungdom. «Det som er bra for barn er også bra for voksne» er Bymiljlistas mantra. Dette vil være retningsgivende for oss i alle politiske saker som blir satt på dagsorden de neste fire åra i Fredrikstad.

Så min oppfordring til dere som ønsker en mer grønn politikk i åra som kommer og som er i tvil om hva dere skal stemme på er å stemme Bymiljølista i kommunevalget og MDG i fylkestingvalget.