Bygningssjefen om Cicignon Park: – Det har vært en del tautrekking, men jeg er sikker på at det er verdt det!

Det jobbes nå iherdig for å klargjøre planforslaget for Cicignon Park i henhold til kommunens krav. – En stor og tidkrevende jobb, sier Ståle Hansteen i Cowi. Bygningssjef Anna Auganes i Fredrikstad kommune er sikker på at den endelige transformasjonen av sykehusbygningene på Cicignon vil være verdt både tidsbruk og arbeid.