Byggestrid på Gressvik: – En katastrofe for insekter og dyreliv

Byggmester Tor Egil Johansen vil klargjøre for bygging av tre eneboliger på fjellknausen ved Bjerkelundsveien på Gressvik. Planene blir møtt med proteststorm.