Gå til sidens hovedinnhold

Bygg dobbeltspor og utnytt kapasiteten til Råde som steg én

Artikkelen er over 1 år gammel

Kjell Andre Holstad Aasheim: – Bygge ferdig dobbeltsporet nordfra frem til Råde stasjon. Det gir full utnyttelse av banen nord for Råde inntil traseen videre sørover kan stå ferdig.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Alle som har fulgt med i «togsaken» de siste årene er nå klar over at Bane NOR signaliserer en kostnadssprekk av dimensjoner. Utbygging av høyhastighets dobbeltspor som skal innom bykjernene i Fredrikstad og Sarpsborg med nye store stasjoner begge steder har økt fra nivå 7 milliarder til over 40 milliarder. Samtidig er støynivået og uenigheten i regionen betydelig.

Det er på tide å peke på hva som er i alles interesse og som derfor bør gjennomføres som steg én, og hva som bør være steg to, fordi ekstreme kostnader, store tekniske utfordringer og betydelig uenighet om løsninger og innhold gir grunner nok til å tenke seg om og bruke mer tid.

Les også

Vil sette inn 740 meter lange godstog:Ny strategi baserer seg på dobbeltspor Seut-Rolvsøy og ikke til Sarpsborg

Uavhengig av alt dette, vil vi i nær fremtid ha en nybygd høyhastighets dobbeltsporløsning fra Oslo S via Ski og Moss og frem til 3000 meter før Råde stasjon. Dette er i seg selv et stort fremskritt som må utnyttes maksimalt. Samtidig vet alle som bruker toget at disse siste tre kilometerne uten dobbeltspor er et problem. Særlig tog på vei sørover må relativt ofte stoppe opp på slutten av dobbeltsporet nord for Råde. Der står toget i både fem og ti minutter for «å vente på motgående tog.»

Den åpenbare løsningen er at dobbeltsporet føres frem til Råde stasjon og med det eliminerer dette problemet. Da vil vi ha et nytt høyhastighets dobbeltspor på hele strekket mellom Råde og Oslo S som vil bety betydelig redusert reisetid og økt kapasitet.

For å få full utnyttelse av dobbeltspor helt til Råde, må lokaltoget som tross alt går på eksisterende skinnegang mellom Råde – Fredrikstad – Sarpsborg samordnes med et godt tilpasset busstilbud. Dette vil i praksis legge til rette for at svært mange mennesker i de tre kommunene sør øst for Råde vil ha et hurtig og effektivt transporttilbud til og fra Oslo ved bruk av Råde stasjon. Løsningen har begrenset kostnadsramme og kan etableres relativt raskt.

Som steg to kan den omfattende prosessen vedrørende utredning av trasé sørøstover med tilhørende løsninger gjennomføres.
Ved at steg én prioriteres og gjøres raskt, vil det være tid til å utarbeide gode omforente løsninger som gir maksimal uttelling for de store investeringene som steg to faktisk medfører. Vedrørende steg ro er det nødvendig å ha tid til å finne løsninger som gir flest mulig mennesker tilgang til tog, har kapasitet og tilrettelegging for gods, tar nødvendige hensyn til både natur, dyrket mark og boligområder, og møter fremtidens transportbehov på en helhetlig måte.

Les også

Sarpsborg-ordfører vil sende jernbaneforslaget i retur:Kan bety flere års forsinkelse for dobbeltspor nord for Rolvsøy

Kommentarer til denne saken