Gå til sidens hovedinnhold

Bygdekvinner ber om at det blir et valg for matjorda

Artikkelen er over 2 år gammel

– Vi bygdekvinner, med og uten egen gård, mener årets kommunevalg må bli et valg for matjorda. Dette er særlig viktige i Fredrikstad med forestående utbygging av veier, bane og bruer.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Matjord er den mest verdifulle ressursen vi har. Likevel bygges det ned tusenvis av dekar matjord i Norge hvert år. Hva vil politikerne våre gjøre for å stanse dette?

Matjorda er utgangspunkt for menneskelig liv, og 95 prosent av maten vi spiser kommer nettopp herfra. Vår livsnødvendige ressurs er ikke fornybar, og det tar naturen rundt 1000 år å produsere 1-2 cm med matjord. Dessverre bygger vi den ned mye raskere.

I Norge dekker matjorda drøye tre prosent av landet vårt, og derfor er det viktig at vi tar vare på det vi har. I vårt område er jorda spesielt fruktbar og godt egnet til produksjon av både korn og andre nyttevekster, for eksempel grønnsaker. Vi må tenke nøye gjennom hva vi bruker jorda til.

Stortinget setter nasjonale mål for hvor mye dyrket mark som kan nedbygges, men det er hver enkelt kommune som har ansvar for jordvernet. Matjorda forsvinner ofte bit for bit, men til sammen kan det bli store arealer. Halvparten av jorda som blir nedbygd i Norge går til boligbygging og næringsutvikling. Dette er nedbygging som ofte kan unngås. Bystyret lar seg kanskje friste av lovnader om arbeidsplasser og boligprosjekter?

I vår kommune, med forestående utbygging av veier, bane og bruer (både for biler og bane), mener vi det er særdeles viktig å tenke nøye gjennom ressursbruken og hvilke prosjekter det åpnes for.

Vi bygdekvinner, med og uten egen gård, mener årets kommunevalg må bli et valg for matjorda. Alle kommuner må ta sin del av ansvaret, og derfor utfordrer vi partiene som stiller til valg i Fredrikstad kommune: Hvilke konkrete tiltak vil dere foreslå for å verne matjorda i kommunen vår?

Kommentarer til denne saken