Gå til sidens hovedinnhold

Byene vil smelte sammen, da trengs ett sentralt kollektivknutepunkt

Rolf M. Gjermundsen gir råd til ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad: – Det er ikke sikkert de vil gjøre det, men ikke kom siden å si at dette hadde vi ikke tenkt på!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er pussig å registrere hvordan debatten går om fremtidens jernbane- og veiløsninger i Nedre Glomma. Knut Arild Hareide som for tiden bærer ryggsekken til samferdselsdepartementet, har fått det tunge oppdrag å snøre sekken slik at det ikke renner ut flere milliarder enn nødvendig. Neste år får vi kanskje en ny person, kanskje fra et annet politisk parti, som må videreføre den samme oppgaven. Det vil være toppen av naivitet å tro at en samferdselsminister fra for eksempel Arbeiderpartiet, og kanskje til og med fra Østfold, vil være i stand til å reversere dagens stoppordre.

Vi lever dessverre i korttidssamfunnets epoke, og det er veldig vanskelig å komme ut av den hvis man ikke kan sette seg solid på utsiden og se hva som skjer. Vi som bor her i Nedre Glomma har den rare oppfatningen at det er ulidelig langt mellom Fredrikstad og Sarpsborg, for ikke å snakke om Halden.

Når det gjelder å ta en kjapp tur til Nordby og Strömstad, går det som regel mye greiere for de fleste.

Det er ingen nord for Moss som har den minste forståelse for avstandsdiskusjonene som føres i Nedre Glomma og ellers i de ytre deler av Østfold. Og forståelsen blir stadig mindre jo lenger nord vi kommer i landet.

Det var interessant å lese FBs reportasje om Østfoldhallens 30-års jubileum, og ikke minst registrere hvordan tilstanden er i området langs Dikeveien, til tross for den spesielle situasjonen vi befinner oss i for tiden. Hele området er et pulserende handels- og næringsområde med mange hundre arbeidsplasser og flere tusen besøkende hver dag. Dette er utvikling av et område som har vokst frem på tross av politiske betenkeligheter når det gjelder konsekvensene for tilsvarende virksomheter i sentrum av byene i Nedre Glomma.

Det var svært få, om noen, som så for seg utviklingen rundt Østfoldhallen for 30 år siden, og det var ingen som hadde politisk makt og innflytelse til å kunne stoppe det. Det er rikelig med eksempler på ting som har skjedd som ingen kunne tenke seg for 30 år siden. Utviklingen på Værste er også et eksempel. Det er noe å tenke på!

Derfor er det underlig å registrere at det fremdeles er sentrale aktører i Fredrikstad, både innen politikk og næring, som fremholder at videre utvikling av byen er helt avhengig av det tenkte kollektivknutepunktet på Grønli. Det blir med stor sannsynlighet aldri noe av. Derfor bør de samme aktørene vende arket og spørre: Hva gjør vi nå?

Statistisk sentralbyrås fremskrivning av befolkningsutviklingen i Nedre Glomma antyder at nye 50.000 vil bosette seg i randsonen langs Glomma, ganske enkelt fordi det er naturlig og fornuftig å gjøre det her. Det betyr at det vil bli utviklet såkalt infrastruktur for samfunnsmessig og sosial utvikling i de samme områdene, samme hva dagens politikere mener.

Hvis andre fremtidstenkere og spåmenn får rett, vil det i neste 30-års perspektiv bli vanlig med førerløse personbiler og kollektive transportmidler, og alle vil gå på strøm eller hydrogen.

I et slikt perspektiv, og med solid løftet blikk, bør ordførerne Sindre Martinsen-Evje og Jon-Ivar Nygård reise inn til samferdselsminister Knut Arild Hareide og si følgende:

«Hei, Knut Arild. Nå har vi som de fremste folkevalgte representantene for befolkningen i Nedre Glomma tenkt oss om, og forsøkt å se fremover. Vi tror det er riktig å slå sammen kommunene våre til en større og kraftigere politisk og administrativ enhet. Vi ser den nasjonaløkonomiske nytten av å etablere gode kommunikasjonslinjer gjennom vårt distrikt og mot utlandet, og da vil det være klokt å bygge ny jernbane tilnærmet rett gjennom Nedre Glomma, og med et sentralt kollektivknutepunkt midt mellom dagens bysentra. For vi ser 30 til 50 år frem i tid, og da vil byene våre være smeltet sammen til en enhet langs Glomma fra Sarpefossen til Isegran. Det blir noe det, Knut Arild!»

Det er ikke sikkert de vil gjøre det, men ikke kom siden å si at dette hadde vi ikke tenkt på!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.