Høringsfristen er 3. september, og Lie håper mange kaster seg på og sender ham sine forslag og tanker om hva som bør inn i en kulturminneplan i Fredrikstad kommune.

– Vi er opptatt av å få høre om hva folk er opptatt av i kommunen sin, sier han.

Ønsker din hjelp

Onsdag kveld ble det arrangert et informasjonsmøte på Litteraturhuset der de fremmøtte fikk en grov innføring i planprogrammet som nå er ute på høring. Målet med planen er å styrke kulturminnevernet i Fredrikstad kommune som en del av en helhetlig ressursforvaltning av kultur- og miljøverdier.

– Det er viktig å bevare kulturminner og kulturmiljøer fordi de er uerstattelige kilder til kunnskap og opplevelser, og de er ressurser for kulturell, sosial og økonomisk utvikling, sa Lie under møtet.

Kommunen skal selv gjennomføre hele arbeidet med planen, og for dem er det viktig at fredrikstadfolkets mening kommer frem.

– Vi vil gå flere runder der folk kan få komme med sine meninger om hva som bør anses som et kulturminne i Fredrikstad, sier byantikvaren.

I denne omgang kan man altså fylle ut et høringsskjema på kommunens nettsider, eller kontakte Lie direkte.

 

Miljøet er viktig

På møtet var blant andre Lars Ole Klavestad på vegne av fylkeskonservatoren. Han holdt et innlegg om hvilke steder og ting han mente burde få plass i en kulturminneplan.

– For meg er det viktig å ikke bare se på steder eller ting, men miljøet rundt, sa han.

– Landskapet er like viktig som det enkelte bygget eller området.

Dette underbygget Fortidsminneforeningen i Østfolds leder, Jens Bakke, da han sa at om områdene rundt Gamlebyen hadde blitt bevart den gang byggingen startet ville kanskje Gamlebyen ikke bare vært et nasjonalt symbol i dag, men et europeisk symbol.

Den glemte, gamle byen

Klavestad trakk også frem konkrete eksempler på kulturminner, som Oldtidsveien, herregårdene (Nes, Elingaard, Thorsø), festningsanleggene, Hans Nielsen Hauge og Roald Amundsens fødesteder, industrianleggene, pipene, kranene og Værstehallene. Han nevnte og Cicignon, noe kommunen også har gjort i utkastet til planprogrammet.

Der er det nemlig mye fokus på «den glemte, gamle byen» - Plankebyen.

– Gamlebyen og Isegran er vesentlige i en kulturminneplan, men det er også viktig at vi får med oss industriområdene på vestsida, sa Lie.

– For vestsida er epoken med industri og sosial utvikling helt sentral i den videre byutviklingen etter 1860. Området fra Cicignon til Holmen er det vi kjenner som Plankebyen, men har dessverre blitt den glemte, gamle byen. Derfor står det i planprogrammet at det må utredes bevaringsgrep som på en forutsigbar måte sikrer de viktigste delene av borgerskapets by, arbeidernes by og industriminnene fra tiden etter 1860, la han til.

To år frem i tid

Planprogrammet til «Kulturminneplan 2019-2027» kan leses på kommunens nettsider. Det ble utarbeidet mellom januar og april i år, og ble vedtatt politisk i bystyret 15. Juni. Ifølge fremdriftsplanen skal planprosessen pågå gjennom 2018, og det endelige resultatet skal vedtas i bystyret i 2. kvartal 2019.

Innen den tid er det mange steg man skal gjennom, og nå venter man altså på at høringsfristen skal gå ut. Først da kan man begynne å se på innspillene som har kommet inn.

Her fulgte vi møtet: