Butikkene på Nordby frykter for handel uten nordmenn

Butikkene på Nordby Shoppingcenter går en svært usikker framtid i møte, da norske myndigheter mer eller mindre har stengt grensen.