Seks søskenpar i Østfold trenger fosterhjem

ILLUSTRASJONSFOTO: Forskning viser at søsken som vokser opp sammen har færre emosjonelle og atferdsmessige problemer enn de som blir splittet fra hverandre. Nå trenger seks søskenpar i Østfold gode fosterhjem.

ILLUSTRASJONSFOTO: Forskning viser at søsken som vokser opp sammen har færre emosjonelle og atferdsmessige problemer enn de som blir splittet fra hverandre. Nå trenger seks søskenpar i Østfold gode fosterhjem. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Fosterhjemstjenesten Bufetat ber om hjelp til å finne varige løsninger for seks søskenpar som ikke har noe sted å bo.

DEL

(Sarpsborg Arbeiderblad) Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) region øst går i disse dager aktivt ut i media for å forsøke å spre kunnskap og informasjon om viktigheten av at søsken bør få vokse opp sammen.

– Målet er å få potensielle fosterforeldre til å komme på informasjonsmøte om temaet, slik at de blir bedre rustet til å ta en avgjørelse om å bli fosterhjem for søsken, sier avdelingsleder i Fosterhjemstjenesten Østfold, Bjørn Østli.

(Bufetat holder informasjonsmøte i Fredrikstad 4. april klokka 18.00. Du kan lese mer om møtet her.)

Seks uten hjem

Per i dag står seks søskenpar i Østfold uten et varig fosterhjem.

– Å finne fosterhjem som kan og er villige til å ta imot flere enn ett barn er svært vanskelig. Barna bor for øyeblikket på overtid i beredskapshjem, det vil si private hjem som er særlig egnet til å ta imot barn akutt og for et kortere tidsrom. Barna opplever stor uvisshet om videre omsorg, forteller Østli. Han legger til:

– Alle brødre og søstre har rett til å vokse opp sammen. For barn som er plassert i fosterhjem kan søsken ofte representere den eneste stabile og livslange relasjonen de har.

Bør bo sammen

Internasjonal forskning viser at søsken som vokser opp sammen har færre emosjonelle og atferdsmessige problemer enn de som blir splittet fra hverandre.

– Bufetat opplever også at søsken gjerne vil bo sammen. Det er viktig for deres identitet, tilhørighet og trygghet. Derfor har norske myndigheter som hovedprinsipp at søsken skal plasseres i samme fosterhjem, påpeker avdelingslederen.

BER OM HJELP: Avdelingsleder i Fosterhjemstjenesten Østfold, Bjørn Østli, leter etter stabile fosterhjem.

BER OM HJELP: Avdelingsleder i Fosterhjemstjenesten Østfold, Bjørn Østli, leter etter stabile fosterhjem. Foto:

I regjeringserklæringen til Solberg-regjeringen heter det at man ønsker å gjennomføre tiltak «slik at barn under barnevernets omsorg i større grad får vokse opp sammen med søsknene sine». FNs retningslinjer for alternativ omsorg slår også fast at søsken har rett til å vokse opp sammen.

Må vise omsorg

– Det alle fosterhjem har til felles er at de består av voksne med god omsorgsevne og overskudd til barna, samt evnen til å være støttende voksne, sier Østli.

Han legger til at det er en fordel å ha erfaring med barn/fosterbarn fra før, ha evnen til å forstå hvordan søsken fungerer i forhold til hverandre, samt et stabilt og trygt nettverk – spesielt dersom man ønsker å være fosterforeldre for søsken.

– Ideelt sett bør man ikke ha hjemmeboende barn. Man bør i mange tilfeller også ha et åpent og fordomsfritt forhold til andre kulturer. Utover dette trenger vi fosterhjem i alle fasonger og fasetter. Både gifte, samboere, enslige eller likekjønnete par kan bli fosterforeldre, avslutter han.

Om Bufetat

  • Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er organisert i fem regioner og har ansvar for det statlige barne- og familievernet.
  • Skal gi barn, unge og familier med behov, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet. 
  • Tilbyr det kommunale barnevernet differensierte og spesialiserte barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og spesialiserte hjelpetiltak i hjemmet.
  • Har ansvar for at tjenestene drives med forsvarlig kvalitet og at tjenestetilbudet er tilstrekkelig for behovet i befolkningen.
  • Etaten skal sikre at det finnes tilstrekkelig med fosterhjem og bidra til forsvarlig kvalitet gjennom opplæring og veiledning.

Kilde: bufdir.no

Artikkeltags