Jeg leste i Fredriksstad Blad om alle de millionene som kommunene betaler for å «slippe» å ta imot dem som skrives ut fra sykehuset fordi det verken er plass i sykehjem eller i hjemmetjenesten. Det er noe fundamentalt galt her.

Hvor lenge skal man skyve helsesituasjonen foran seg? Prognoser som viser voksende behov i helsektoren er lagt frem i mange år. I stedet for å bygge et tilstrekkelig antall sykehjem/omsorgsboliger med døgnbemanning velger kommunen å bygge Arena Fredrikstad til 600–800 millioner kroner – for en relativt liten gruppe av byens innbyggere.

Denne holdningen sier mye om hvor lite man er verd i kommunal sammenheng når man blir demenssyk. Det finnes ikke noen behandling, så kommunens krav er at familien skal trå til. Kommunens uuttalte holdning er at det forhåpentlig går fort mot slutten. Ifølge kommunen skal de fleste ha mest lyst til å bo hjemme. Sannheten er at det ikke finnes ingen offentlig verdighet for de stakkars menneskene som har fått denne forferdelige sykdommen!

Politikerne, vær kritiske og sjekk nøye ut hva det ligger i forslagene fra administrasjonen før dere vedtar noe.

Noen råd

Til politikerne og administrasjonen i Fredrikstad kommune: Når dere starter med budsjettet, forventer vi at dere tar disse rådene til følge:

■ Byggingen av flere sykehjemsplasser/omsorgsboliger med heldøgns omsorg må starte NÅ.
■ Vi må ha flere ansatte med varme hender og god kompetanse i hele stillinger.
■ Styrk demensteamet med 1–2 personer.
■ Styrk demenskoordinator-posten med en eller flere medarbeidere.
■ Ansett en «Inn på tunet»-aktør på Østsiden av Fredrikstad.
■ Alt dette må prioriteres når det gjelder hjelp og støtte til personer med demens – og deres pårørende.

Politikere må være kritiske!

Politikerne, vær kritiske og sjekk nøye ut hva det ligger i forslagene fra administrasjonen før dere vedtar noe. For når det nærmer seg budsjett-tider kommer også skremselspropagandaen om overskridelser og innsparinger i de fleste sektorer, tradisjonen tro. Ref. kommunaldirektør Egil Olsen i FB 18.10.2019. Spesielt meldes det om store overskridelser og merforbruk i helse og velferd og oppvekst.

Dette gjelder mennesker med store konkrete og lovhjemlede behov som alle trenger omsorg, hjelp og støtte. Det kan virke som om dette er årviss planmessig underbudsjettering. Hvert eneste år er det for lite penger i sektorer der mennesker er involvert. Folk velger ikke å bli syke eller trenge bistand og omsorg uten at de har behov! Det virker som om det hvert år kommer som en overraskelse på administrasjon og politikere at det er så mange – og stadig flere – som har behov.

Det er mange demente som ennå ikke er inne i helsekøene.

Les også

Kommentar: Se opp, folkens – nå kommer demografibeistet!

Jeg vil komme med en liten opplysning til Fredrikstad kommunes administrasjon og politikere:

I disse dager arrangerer Fredrikstad kommune i samarbeid med Hvaler kommune og Fredrikstad Demensforening pårørendeskole for pårørende til personer med demens. Det er 100 personer som deltar, og disse representerer 41 familier. Alle disse 100 personene eller de 41 familiene er berørt av en person med en demenssykdom. Pasientene vil om kort eller litt lengre tid ha behov for hjelp enten i form av hjemmesykepleie eller sykehjemsplass.

De fleste av dem kan slett ikke tilhøre gruppen kommunen mener skal bo hjemme så lenge som mulig. Den løsningen vil ikke fungere over tid, verken for den demente selv eller for de pårørende. Omfanget er for stort, det daglige omsorgsbehovet er for stort, sykdommen vanskelig å håndtere og den personlige belastningen – både for pasienter og pårørende – er meget utfordrende.

Når starter byggingen av nye Onsøyheimen?

Det har vært stille en stund. Kommer det noen overraskelser i budsjettet? I statsbudsjettet ble det bevilget mer penger til kommunene for rehabilitering og nybygg av sykehjem. Det har jo vært et argument tidligere at det ikke er penger til begge deler. Og om kommunen bygger et nytt sykehjem, har det vist det seg at det ikke er penger til drift! Derfor flyttes brukerne fra ett sykehjem til et annet for å pusse opp det de reiste fra. Slikt blir det veldig lite nye sykehjemsplasser av. Vi trenger dem nå.

Kommunebudsjett for 2020

Forslaget til budsjett for Fredrikstad kommune for 2020 presenteres torsdag 24. oktober.

Les også

Nygård svarer Laabak: Vi garanterer spadestikk i høst for nye Onsøyheimen