I fem hyttekommuner er Finns (72) brygge den eneste som er så stygg at den ikke blir godkjent.

Råde kommune mener moloen på brygga til Finn Krohn er så stygg at den ikke kan godkjennes. I fem kommuner med tettbebygd kystlinje fins ingen andre slike tilfeller.