Mange har nominert Krohns brygge til byggeskikkprisen – se hva kommunen svarer

Råde kommune etterlyser kandidater til årets byggeskikkpris, og ti personer har nominert brygga til Finn Krohn. Men kommunen vil ikke akseptere brygga som kandidat.