– 2019 ble et positivt år der vi igjen så vekst for brunoster fra Tine. I 2019 var årsvolumet ut fra Tine i overkant av 3.500 tonn Tine Gudbrandsdalsost. I 2020 var volumet ut fra Tine i underkant av 3.650 tonn, sier kategoridirektør Unn Grønvold Nikolaisen i Tine Marked til Nationen.

Årsaken til økningen er at folk over tid har vært mer hjemme og spist mer brødmat, ifølge Nikolaisen.

Gudbrandsdalsosten produseres i dag ved tre anlegg i ulike landsdeler: Lom & Skjåk, Byrkjelo og Storsteinnes, skriver avisen.

(©NTB)