Jeg vil takke Nikolay Skovly for et viktig leserinnlegg i Fredriksstad Blad. Temaet sprøyterom eller brukerrom for rusavhengige har vært lite fremme i rusdebatten i Fredrikstad. Men jeg er helt enig med ham at dette kan være et godt tilbud. Brukerrommene fungerer i dag som viktige tilbud for en utsatt gruppe svært sårbare mennesker både i Bergen og Oslo.

Behandling og rusfrihet er selvsagt noe vi ønsker, men ikke alle rusavhengige er der nå, eller klarer å komme dit med det første. Og som lokalsamfunn må vi være tydelige på at enhver overdose er en overdose for mye. Rusavhengige fortjener bedre og tryggere liv.

Brukerrommene er steder hvor man kan sette sprøyter eller andre brukerdoser under trygge og hygieniske forhold, under helsefaglig oppsyn. Mange frykter sprøytespisser som ligger rundt i byen. Det kan jeg skjønne. Slik sett kan et fast brukerrom for rusavhengige bli et sted som gir økt trygghet for mange.

At samfunnet skal legge til rette for et brukerrom, et sted hvor mennesker kan utføre noe som ifølge loven er forbudt, kan oppfattes som kontroversielt. Lovens tekst i dag sier at bruk av narkotika er straffbart. Men det er på høy tid å erkjenne at rusmisbruk er mye mer enn kriminalitet og lovbrudd. Dette handler først og fremst om sykdom, og ender i dypt sosialt utenforskap.

Økt livskvalitet og aktive liv er fokus for kommunen for tiden, slik det også er for mitt eget parti. Jeg mener vi som lokalsamfunn må ta på alvor at rusavhengige er en gruppe som i altfor stor grad står utenfor flertallssamfunnet, og mange lever liv preget av kriminalitet og stigma. Det er dårlig sosialpolitikk å straffe sykdom. Derfor må vi anerkjenne problemene, lempe på strafferegimet og sørge for at rusavhengige kan leve tryggere og bedre liv. Også i Fredrikstad. Slik sett kan et brukerrom være ett av flere tilbud som kan gi nettopp det.