Gå til sidens hovedinnhold

Brukerombudet: Uforståelig at flertallet ikke vil informere om klagemulighet etter NAV-avslag

Artikkelen er over 1 år gammel

Flertallet i helse- og sosialutvalget ønsker at NAV ikke skal opplyse at Brukerombudet kan gi hjelp til å klage når de avslår søknader. – Dette er uforståelig, skriver brukerombud Barbro Wærnes.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


I 2019 hadde Brukerombudet flere forslag til forbedringer som gjaldt NAV Fredrikstads kommunale tjenester. Den kommunale delen av NAV skal ivareta dem som søker økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning, midlertidig bolig, kvalifiseringsprogram og individuell plan. Dette er det siste sikkerhetsnettet som skal virke når innbyggerne ikke har rett på andre tjenester.

I år opplevde Brukerombudet at våre anbefalinger i årsmelding for 2019 ble tatt opp og punktvis behandlet av våre politikere i Helse- og velferdsutvalget. Det var en fin gjennomgang og en stor forbedring fra tidligere.

En av Brukerombudets aller viktigste anbefalinger til kommunen i 2019 var at NAV Fredrikstad skulle skrive i sine vedtak at Brukerombudet kan bistå den enkelte med å klage. Flere politikere mente at dette var en god idé. Enda flere stemte mot. Dette er for oss i Brukerombudet uforståelig.

Hadde NAV informert om dette i sine vedtak, ville det vært et helt kostnadsfritt tiltak. Et tiltak vi mener vil øke rettssikkerheten og som kunne være avgjørende for de brukerne som har behov for hjelp til å skrive en klage. Tildelingskontoret i Fredrikstad kommune informerer om dette i sine vedtak, så hvorfor skulle ikke den kommunale delen av NAV kunne gjøre det samme når de tross alt har samme klageinstans som er Fylkesmannen i Oslo og Viken?

Det ville være et godt grep for å sikre at innbyggerne i kommunen får oppfylt sine rettigheter etter loven.

De fleste som henvender seg til Brukerombudet gjør det fordi de står i en vanskelig situasjon. Mange av disse opplever at kontakten med NAV er vanskelig. Flere vet ikke hvordan de skal gå frem for å klage eller orker ikke klage på grunn av den belastningen det er. Noen klager, men opplever at det er en tung prosess og i noen tilfeller må de klage på flere vedtak fra NAV fordi feil gjentas. Brukerne vi møter, forteller at dette er tidkrevende og utmattende.

Politikerne i Fredrikstad har bestemt at Fredrikstad kommune skal ha et brukerombud som kan bistå dem som har behov for hjelp til å ivareta sine rettigheter. Vårt oppdrag fra politikerne i kommunen er blant annet å bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rett instans. Hvorfor mener man da at innbyggere i Fredrikstad kommune ikke skal informeres om hvor de kan henvende seg for å få hjelp når NAV fatter vedtak?

NAV Fredrikstad har en plikt til å opplyse i sine vedtak om den rett vi alle har til å klage på en avgjørelse (vedtak) som man ikke er enige i. Dette er en av de viktigste rettssikkerhetsgarantier vi har. Brukerombudet opplever imidlertid at det å få hjelp av NAV kan være utfordrende og da spesielt i forhold til å klage på noe man er uenig i.

Vi undrer oss over beslutningen om at NAV ikke skal opplyse at vi finnes i sine vedtak. Dette på tross av at det ligger til vårt mandat å bistå dem som er søker eller er mottager av sosiale tjenester i Fredrikstad. Det ville være et godt grep for å sikre at innbyggerne i kommunen får oppfylt sine rettigheter etter loven.

Les også

Brukerombud Wærnes med alvorlig bekymring: Pårørende må ses som ressurs – ikke belastning

Kommentarer til denne saken