Gå til sidens hovedinnhold

Bruker Finnmark-argumenter for å legge ned tingretter i Østfold

Myhrvold (Sp) svarer Pettersen og Schou (H): «Å bruke argumentasjon som gjelder Indre Finnmark tingrett i Tana for å legge ned Halden, Sarpsborg, Moss og Mysen er fullstendig skivebom.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre-representantene Tage Pettersen og Ingjerd Schou avslører i sitt innlegg i Fredriksstad Blad 4. november at de ikke har forstått eller ikke ønsker å forstå konsekvensene av regjeringens forslag for domstolene i Østfold.

Jeg mener det er viktig å ta regjeringens forslag på alvor når de foreslår å slå sammen rettskretsene.

Det gjør ikke Høyre-representantene når de påstår: «(--) alle rettssteder opprettholdes. Regjeringen foreslår derfor ikke å legge ned noen tingretter». Her er vi nemlig ved sakens kjernen. Et rettssted er nemlig ikke en tingrett. Et rettssted er kun et lokale hvor det kan settes rett. En gymsal, kommunestyresal eller konferanserom på hotell kan være rettssted. Ifølge domstolloven paragraf 22 kan det bare være en domstol per rettskrets – altså en tingrett. Som kjent er det loven som gjelder i Norge, ikke Høyres kommunikasjonsstrategi.

Videre er det ingen store utfordringer ved tingrettene i Østfold ved verken å rekruttere dommere, ingen av dem har små og sårbare fagmiljøer og ingen av dem har for mye ledig kapasitet. Halden tingrett er for eksempel landets mest effektive ifølge Riksrevisjonen. Enkelte steder i landet kan disse utfordringene være til stede, men å bruke argumentasjon som gjelder Indre Finnmark tingrett i Tana for å legge ned Halden, Sarpsborg, Moss og Mysen er fullstendig skivebom.

Vi husker alle regjeringens forrige forsøk på å slå sammen tingretten i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. I Regjeringens høringsbrev fra 2019 står det: «Ved en sammenslåing av de fire tingrettene i Østfold vil aktiviteten ved dagens fire retts- og kontorsteder videreføres i en periode, men på sikt legges det til grunn at en samlokalisering gjennomføres». Det er ingenting som tyder på at regjeringens standpunkt er endret.

Representantene peker videre på effektivitet i straffesakene, men glemmer å nevne at domstolene bare er et ledd i en kjede som går fra politiet, via påtalejuristene til domstolene. Det nytter ikke å bare plukke ut et ledd og late som at alt blir bedre. For eksempel kan vi lese av politiets tertialrapport at politiets saksbehandlingstid på voldtektssaker fortsetter å øke og er nå på 192 dager i snitt. Da er ikke svaret å fjerne 2/3 av landets tingretter, men å faktisk følge opp den forrige store reformen i justissektoren – den såkalte Nærpolitireformen på en skikkelig måte før Høyre, Frp og regjeringen går i gang med å sentralisere den tredje statsmakt.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.