Det vært fint om budsjettering til nybygg på et tidspunkt forplikter. Ved Rød skole på Kråkerøy har vi gjennom en årrekke opplevd at midler til nytt bygg for gymsal/skolekjøkken/SFO har blitt trukket ut av planene. Nå opplever vi det igjen – og kilder tilsier at nybygg ikke er inne i planene igjen før i 2023.

I Fredriksstad Blad 4. januar kunne vi lese gladmeldingen om at skatteinntektene i kommunen var høyere enn budsjettert, og at Fredrikstad går i pluss. Jeg har hatt barn ved Rød skole siden 2005, og nybygg som erstatning for det såkalte «Svartbygget» har stått på agendaen hele veien. Det synes som en passende anledning å minne om at vi venter!

Skolekretsen rundt Rød er stadig økende på grunn av utbygging i nærområdet. «Svartbygget «er et bygg som er overmodent for sanering, og det blir ikke akkurat i bedre stand med flere brukere. I Fredriksstad Blad 22. desember presenteres det at skolen er en av flere i distriktet som driftes med mer enn 100 prosent oppfyllingsgrad. Det har vært gjort kompenserende byggetekniske tiltak på ulike tidspunkt for å bøte på byggets mangler, noe som har medført at, for å sitere rektor Bjørn Støles utsagn til Fredriksstad Blad: «vi har et svært dårlig bygg med hensyn til funksjonalitet, inneklima, estetikk, renhold og vedlikehold». Det er hull i tak og vegger, på gulv, det er vanskelig å rengjøre, og bygget må gjennomgå jevnlige vurderinger av inneklima/luftkvalitet for å sikre at det ikke er helseskadelig å oppholde seg der.

«Svartbygget» er et bygg som i hovedsak har funksjoner for Skole-Fritidsordning (SFO), kroppsøving, mat og helse, og kunst og håndverk. Så lenge nybygg settes på vent blir det heller ikke gjort noe i uteområdene. Her har rektor for eksempel fremmet et ønske om et konsept som heter «Friplassen, som gir anledning for utendørs fysisk aktivitet, og som blant annet er utarbeidet ved Sandbakken barne- og ungdomsskole i Sarpsborg.

Tilsvarende utetreningsområder er også etablert andre steder. Både inne- og uteaktivitetene som blir skadelidende er svært viktige i et folkehelseperspektiv – barna er vår fremtid! Men: siden vi ikke får noe nytt bygg blir det heller ikke rustet opp utendørs. Og selvsagt er det jo slik at enhver investering på uteareal uten avklart nybygg vil fremstå som kortsiktig og midlertidig, men er kanskje likevel nødvendig ut fra situasjonen.

FAU har fremmet ønske om å bygge såpass stort at det kan benyttes også på ettermiddag/kveld, blant annet som treningsarena for Kråkerøy Idrettslag – som et av fylkets største. Fredrikstads ulike idrettslag opplever stor knapphet på «halltid», noe som innebærer at vi må kjøre barna våre på trening i for eksempel Østfoldhallen eller Kongstenhallen – dette er ikke god klimapolitikk. Flerbrukshaller i tilknytning til barne- og ungdomsskoler har vært inn og ut av diverse planer gjennom årene. Nå ser det ut til at det blir en hall på FMV området? (Eller tas den ut av budsjettet også?)

Interesserte politikere må gjerne komme på besøk og se på Svartbygget vårt! Vi synes tiden er inne til å la bygget bli værende på budsjettet, og starte byggeprosessen!