Etterbruken av Åttekanten og Floren skoler skal nå debatteres i kommunestyret. Min oppfatning er at Åttekantet bør benyttes som et næringsfellesskap, (inkubator/innovasjonspark) bestående av for eksempel ingeniører, IT, havbruk, etablerte forretningsdrivende, gründere og statlige aktører.

Flere ønsker å flytte sine virksomheter ut fra Oslo/ omegn til Østfold, ofte grunnet lavere kostnader på leie av lokaler, samt nærheten til kontinentet.

Private utbyggere kan bekoste bygging, ikke via kommunens budsjetter og dermed økt kommunal gjeld. Aktivitet/markedsføring ovenfor aktører i Oslo/østlandsområdet, samt andre deler av landet, kan tiltrekke seg nye arbeidsplasser og nye innbyggere = økte skatteinntekter.

Havbruk er spesielt interessant her på Hvaler. Havbruksfondet gir svært gode støtteordninger. Samtidig kan dette gi gode synergier for Utgårdskilen med Fjordfisk og Egersund Trål.

Hauge er definert som et fortettingsområde for boliger i Arealdelplanen. Det bygges nå i Åsen, samt at trinn 2 i Nesbakken står for tur.
Har vi kanskje for tiden nok boliger? Har vi heller for lite næringsarealer å tilby?

Selvfølgelig er også tilbud om billige boliger til førstegangskjøpere og enslige viktig. Det kunne bygges på Floren.

Etter mitt syn er det essensielt at vi får flere nye arbeidsplasser til vår kommune, slik at økonomien i kommunen styrkes.