For da saken var oppe i kulturutvalget første gang (sak 13/17) ble navnet Svein Bendikbrua. Det var Syklistenes Landsforbund som gjerne ville hedre politikeren med sin egen bru, brua som går over inngangen til Apenesfjellet langs riksvei 110 – i St. Olavsgate.

Utvalget godtok da overnevnte skrivemåte, under forutsetning at Statens Kartverk godkjente det. Nå er kartverket gjennom Språkrådet forespurt, og de har dyttet inn en bindestrek. Da er det mye tydligere at brua henger sammen med Svein Bendik, og ikke bare Bendik. Språkrådet forklarer det slik: Nordre Dal-veien er veien til Nordre Dal, men Nordre Dalveien er den nordre av Dalveiene.

Rådmannen ber utvalget ta saken til orientering.