Et lagerbygg på Solgård skog står i full fyr, melder Alarmsentral Brann Øst på Twitter mandag kveld klokken 19.45.

Brannen skal ha startet på adressen Solgård skog 1. Bygget er ikke i bruk, men skulle overtas av nye eiere 1. september.

Fare for spredning

Etter det Moss Avis erfarer er brannvesenet bekymret for spredning til de øvrige delene av bygget, hvor de foreløpig ikke har oversikt over hva slags ting og gjenstander som befinner seg der.

Skulle de ikke klare å unngå spredning, er de bekymret for at brannen vil spre seg til Kias-bygget.

Moss Avis' journalist på stedet forteller at det ser ut til at brannen har spredt seg til bygg tett inntil. En bedrift som holder til i Vålerveien er i ferd med å tømme lageret for verdigjenstander.

Svart røk over hele Moss

Røken kan ses helt fra Refsnes, og det er svart røk over hele byen. Også fra Tomb i Råde er røken godt synlig.

En FB-leser har også god utsikt til brannen fra Kringsjå i Fredrikstad.

– En leser i Askim forteller at brannen også kan ses helt dit, melder Moss Avis.

– Dette er ikke noe hyggelig

Kias-bygget ligger omtrent 20 meter fra der det brenner. Daglig leder i Kias, Runar Syvertsen sier til Moss Avis at han håper brannen ikke vil spre seg videre.

– Dette er ikke noe hyggelig, men det er jo bra at det skjer nå når det ikke er folk på jobb. Nabobygget er helt ferdig, og vi håper at brannen ikke sprer seg til vårt bygg. Jeg blir her så lenge det er nødvendig, sier Syvertsen.

– Vi vet foreløpig ikke så mye, bortsett fra at bygget er overtent og kan ikke reddes. Vi har ikke fått opplyst om at det skal ha vært personer til stede da brannen startet. Nå jobber vi med å slå ned flammene og i tillegg sikre omkringliggende bygg, sier politiets innsatsleder, Frode Petersen.

Klikk her for Moss Avis' oppdatering av saken.