Gå til sidens hovedinnhold

Fredrikstad kommune setter på bremsene etter press fra stiftelse

Artikkelen er over 3 år gammel

I slutten av mai utlyste Fredrikstad kommune konsesjonen for brukerstyrt personlig assistanse. Dette mente stiftelsen Uloba var i strid med loven. Nå utsetter kommunen prosessen.

Etter at både Uloba og hovedorganisasjonen Virke kritiserte Fredrikstad kommune for ikke å overholde loven, har de trukket konsesjonsutlysningen.

Det skjedde bare timer før partene skulle møtes i Fredrikstad tirsdag kveld.

Bruker bestemmer selv

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er, ifølge Fredrikstad kommunes nettsider, en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for personer med langvarige og sammensatte funksjonsnedsettelser som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

BPA er en ordning som alle landets kommuner er pliktige å tilby etter at Stortinget endret sosialtjenesteloven i 2000 og rettsfestet den i 2014.

I rettighetsfestingen står det blant annet at det er brukeren selv som skal ha rollen som arbeidsleder, og som skal styre hvem som skal være hos ham/henne, hva de skal gjøre, og når de skal gjøre det.

Målgrupper i Fredrikstad kommune

  • Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse har rett til å få tjenesten organisert som brukerstyrt personlig assistanse, BPA.
  • Med langvarig behov menes behov over 2 år. Med stort behov menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke.
  • Personer som ikke kan ivareta arbeidsgiverrollen og brukerstyringen selv kan likevel få brukerstyrt personlig assistanse ved at nære pårørende ivaretar arbeidsgiverrollen.
  • Små barn vil være helt ute av stand til å utøve brukerstyringen selv, og må representeres av foreldre (verge).
  • Personer over 18 år med omfattende kognitive funksjonsnedsettelser må også representeres fullt ut av nære pårørende, som da må inneha rollen som arbeidsleder.
  • Per juni 2017 har Fredrikstad kommune 42 BPA-brukere som benytter private leverandører, i tillegg til at Fredrikstad kommune selv organiserer om lag 10 BPA-ordninger, der kommunen er arbeidsgiver.

Kilde: fredrikstad.kommune.no

Svært kritisk

Det var denne tjenesten kommunen utlyste nye konsesjonsavtaler for.

Det fikk stiftelsen Uloba til å reagere. Grunnen var at det blant annet sto i utlysningen at kommunen skulle bestemme hva slags tjenester assistentene skal bidra med.

– Dette er å frata tjenestemottakeren muligheten til selv å styre assistanse. Kommunene skal bestemme hva assistentene skal bistå med, og dette er stikk i strid med Stortingets intensjon for loven. Ingen andre kommuner har våget seg på lignende ordninger, sa Ståle Bratlie, operativ leder i Uloba Independent Living Norge før møtet skulle avholdes.

– Den utlyste konsesjonen bryter bevisst med regelverket og rettspraksis for BPA, la han kritisk til.

Avlyser konkurransen

Nå har kommunen bestemt seg for å avlyse konkurransen.

Kommunalsjef seksjon for helse og velferd, Nina Tangnæs Grønvold, skriver i en mail til FB at grunnen er innspill fra flere kanter:

«Fredrikstad kommune har i dag, 6. juni 2017, besluttet å avlyse den pågående konkurransen. Begrunnelsen for avlysningen er at kommunen har mottatt flere innspill til konkurransegrunnlaget, som det er ønskelig å se nærmere på. Det tas sikte på å kunngjøre ny konkurranse om den samme anskaffelsen i løpet av 2017. I det videre arbeidet med saken vil vi se nærmere på de spørsmål og innspill som er mottatt.»

Tangnæs Grønvold skriver også at en ny utlysning vil bli en politisk sak.

«I forkant av utlysning av ny konkurranse om BPA-konsesjon legger jeg opp til å utarbeide en politisk sak til helse- og velferdsutvalget, som beskriver og kommenterer utfordringsbildet», avslutter hun uten ytterligere kommentarer.

Lokale brukere reagerer

FB har vært i kontakt med Theodor Arneberg (20) og faren Halvard Arneberg som fryktet at konsesjonsutlysningen ville påvirke deres hverdag.

Theodor er rammet av cerebral parese og har behov for 24 timers assistanse sju dager i uken.

Han var det første barnet i Østfold som fikk BPA. Han er en aktiv gutt som liker å reise, både til syden for sol og bading, og på kultur- og sportsarrangementer, når han har råd til det.

Om han skulle betale for å ha med seg assistenter, ville han ikke kunne dra på noen ting, men bli sittende hjemme.

– Dersom det skal komme restriksjoner for hva assistentene kan gjøre, kommer det ikke til å fungere, mente pappa Halvard Arneberg.

– Dette handler om likestilling, og retten til å bestemme over sitt eget liv, slik som andre mennesker uten funksjonsnedsettelser kan gjøre.

Virke kritiserer kommunens praksis

Det er mange som har engasjert seg i denne saken.

Hovedorganisasjonen Virke har i et brev til flere representanter i Fredrikstad kommune kritisert hvordan kommunen har lyst ut en tjeneste på feil premisser.

Konsesjonen skal utlyses med bakgrunn i en mal utarbeidet av Norsk Standard (NS 8435), men de mente kommunen hadde gjort altfor mange endringer i denne.

– Når Fredrikstad kommune nå utlyser konsesjon for noe de kaller anskaffelse av BPA, torpederes det meste som er gjort av arbeid for BPA. Fredrikstad kommune sier i sin utlysning at NS 8435 legges til grunn, men gjør så mange endringer på sentrale punkt at dette ikke er gjenkjennelig med BPA, skriver Stein Johnsen, direktør i Virke Service.

Han legger også til at han håper kommunen ville endre premissene for konsesjonen, eller endre dem.

Det har de nå gjort. Nå vil det altså arrangeres en ny konkurransen til høsten, og kommunen vil da vurdere innspillene de har fått i denne runden.

Kommentarer til denne saken