Gå til sidens hovedinnhold

Bosettingsdebatt med ekstreme karakteristikker og selektive følelser fremfor fornuft og fakta

Artikkelen er over 2 år gammel

Anita Skogseth Bjørneby, Frp, mener at spesielt venstresiden tyr til ekstreme karakteristikker og stigmatisering av meningsmotstandere etter debatten i bystyrets februarmøte om hvor mange flyktninger kommunen bør ta imot.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Undertegnede deltok som vararepresentant for Frp i bystyret den 07.02.19. Under sak om bosetting av flyktninger gikk jeg opp på talerstolen og tok til orde for at Fredrikstad kommune bør ta en pause i bosettingen, og heller sette krav til de flyktningene som allerede er bosatt om å komme i jobb og å integrere seg i det norske samfunnet. Dette med bakgrunn i at Fredrikstad kommune hvert år sier ja til bosetting og tilhørende familiegjenforening, uten en gang å diskutere de økonomiske konsekvensene for kommunen.

Jeg refererte til tall fra Trøndelag, hvor 28 av 44 kommuner har sprengt sosialbudsjettet og fylkesmannen peker på mottak og bosetting av flyktninger som en av årsakene. Det viser seg at veldig mange av flyktningene, med eventuell familie som har kommet på familiegjenforening, ikke kommer i jobb etter fem år og endt introduksjonsprogram, og den økonomiske støtten fra staten opphører.

I rådmannens innstilling til saken i Fredrikstad bystyre, fremkommer det at i gjennomsnitt halvparten av de som har blitt bosatt i Fredrikstad de siste fem årene, er i en form for arbeid eller utdanning. Allikevel anbefaler rådmannen å bosette flyktninger i år også, med erfaringsvis et stort antall familiegjenforeninger i tillegg. Dette blir bifalt av samtlige partier i bystyret, unntatt Frp, som mener at man må foreta økonomiske konsekvensutredninger på samme måte som man gjør når det gjelder bygging og nedleggelse av sykehjem, skole og helse.

Mange av representantene mente også at vi må bli bedre på integrering, mens undertegnede påpekte at det er de som blir bosatt som først og fremst har ansvar for å integrere seg. Det skulle ikke være noe problem hvis man oppsøker norske miljøer, lag og foreninger, ber nordmenn hjem til seg, får norske venner, deltar i språkopplæring med liv og lyst og unngår å kun omgås sine egne.

Dette er kort oppsummert det som ble sagt fra talerstolen, noe som fikk temperamentet til å stige betraktelig i salen og hvor to av Arbeiderpartiets kvinnelige representanter farer opp og den ene uttaler tydelig opprørt at hun synes at det er trist at vi har slike holdninger her i salen, uten å utdype hvilke holdninger hun snakker om. Deretter går den andre på talerstolen og sier at mitt innlegg er det mest mørkebrune hun har hørt i denne sal! Representanten blir klubbet ned av ordføreren, etter protest fra Frp-benken.

Heldigvis er undertegnede ikke av den sarte typen, men ingen synes vel at det er greit å få slike karakteristikker når man utfører sin gjerning som lokalpolitiker og prøver å argumentere til det beste for byens innbyggere. Det har dessverre blitt sånn i politikken at spesielt venstresiden tyr til ekstreme karakteristikker og stigmatisering av meningsmotstandere når de mangler motargumenter, og heller fører en politikk som er basert på selektive følelser enn på fornuft og fakta.

Kommentarer til denne saken