Gå til sidens hovedinnhold

Borgerlig side skaper fremtiden i Hvaler

Artikkelen er over 2 år gammel

Eivind Norman Borge og Marita Wennevold Hollen: – Hvis vi ser på dagens politiske situasjon, så vil det slik det ser ut, være to tydelige borgerlige partier som vil arbeide for ny verdiskapning og gode tjenester for fremtiden i Hvaler kommune.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi bor i et vakkert og sjarmerende øyrike, som mange misunner oss. Naturen og miljøet må ivaretas, og særpreget skal være Hvalers varemerke. Hvaler kjennetegnes i dag av småskalabedrifter som består av flere enkeltmannsforetak og mindre næringsaktører. Disse er alle viktige bidragsytere til kommuneøkonomien.

Dette må ikke forhindre oss i å tilrettelegge for bedrifter og nye arbeidsplasser. Det er dette som er selve drivkraften for å kunne yte de tjenester kommunens innbyggere har både krav og behov for.

Hvaler Frp og Hvaler Høyre er opptatt av å skape en trygg og god fremtid som gir de beste muligheter for våre innbyggere. Vi må søke å skape et fundament for en sikker og god kommuneøkonomi og ruste oss for fremtiden. Næringsutvikling betyr på ingen måte at naturen ødelegges og forringes. Vi kan ikke leve av naturen alene. Vi må ha bedrifter og arbeidsplasser som gir kommunen inntekter.

I dag pendler svært mange ut til sine arbeidsplasser utenfor kommunen. Flere av disse kunne hatt sin arbeidsplass her.
Unge mennesker finner ikke arbeid på Hvaler, og mange flytter dermed ut. Vi får ikke beholde de unge innbyggerne som vi så sårt trenger. Det er de som skal etablere familier, få barn og sikre vår velferd i fremtiden.

Selve grunnlaget
for å kunne yte gode tjenester til Hvalers innbyggere er å ha tilstrekkelig skatteinngang til helse, omsorg, skoler, sykkelveier og andre behov. Gjennom høyere skatteinngang samt fokus på både kostnadssiden og organisering, kan vi øke budsjettrammene til de forskjellige kommunevirksomhetene. Da skapes en større kake som vil fordeles til våre nødvendige og viktige velferdsgoder.

Kommunestyret i Hvaler har valgt å ikke slå seg sammen med Fredrikstad kommune og i den sammenheng vil det være enda viktigere at det settes stort fokus på ny verdiskapning. Hvaler kommune vil også i tider som kommer legge stor vekt på gode tjenester som igjen er helt avhengig av god forutsigbar økonomi.

Hvis vi har som mål å være selvstendig kommune med gode tjenester for våre innbyggere, må det samtidig være et mål og skape nye verdier i form av flere arbeidsplasser og attraktive bosteder. Høyre og Fremskrittspartiet vil være en sterk drivkraft i forhold til en slik utvikling.

Hvis vi ser på dagens politiske situasjon, så vil det slik det ser ut, være to tydelige borgerlige partier som vil arbeide for ny verdiskapning og gode tjenester for fremtiden i Hvaler kommune. For å være på den sikre siden bør du stemme på borgerlig side til høsten.

Godt valg!


Kommentarer til denne saken