Ikke penger til farleden i 2020: Styreleder Martinsen etterlyser svar om mudring

Arbeidene med å utdype innseilingen til Borg havn kommer tidligst i gang i 2021. Styreleder Siri Martinsen er svært skuffet over statsbudsjettet og manglende svar fra Miljødirektoratet på Kystverkets mudringssøknad.