– Jeg synes vinklingen det norske folk har fått presentert er litt misvisende, sier biskop i Borg bispedømme Atle Sommerfeldt på spørsmål om hva han tenker om at vi går inn i påsken med økt trusselnivå.

Terrortrussel

Palmehelgen har vært preget av nyheter fra Stockholm, Grønland i Oslo og senest Egypt på palmesøndag. Terrorister har nok en gang slått til, og kristne steder og tradisjoner er det som rammes hardest. Lørdag ble en 17 år gammel gutt pågrepet i Oslo med en sprengladning, og PST oppjusterte trusselnivået i Norge fra mulig til sannsynlig i en periode på to måneder. Dette mener biskopen ikke nødvendigvis trenger å bety at noe vil skje.

– Det at noe er sannsynlig betyr ikke at vi vil oppleve en terrorhandling, sier han.

– Man må heller anse det som en sikkerhet at politiet følger med, også må vi håpe at ikke all oppmerksomheten rettes mot islamistiske grupper, men at man fortsetter å følge med på høyreekstreme grupper som vi har hatt befatning med her i landet tidligere.

Trygt i Fredrikstad

Han tror ikke et økt trusselnivå vil ha noe å si for religiøse samlinger i Fredrikstad, mye på grunn av et godt arbeid mot miljøene som tidligere har slitt med rekruttering til terrororganisasjoner.

– Man kan aldri vite, eller forutsi hva som kan skje, men jeg tror relasjoner og samtaler samfunnet, inkludert kirken, har hatt med disse miljøene har gjort situasjonen tryggere, sier han.

LES OGSÅ: 17. mai-feiringen kan være et terrormål

 

Død og sorg er sentralt

For biskopen er påsken en tid for å samle krefter, og forkynne en glede, nemlig håper om at noe nytt vokser frem. Han understreker også at død og sorg er en sentral del av påsken.

– Langfredag tar oss inn i en beskrivelse av hvordan mennesker oppfører seg overfor hverandre, og møtet med menneskets ondskap og lidelse. Det er mye sårbarhet i påsken, men det er også en anledning til å bringe dødens virkelighet inn i vår kultur.

Håper på fredfull påske

Biskopen sparket i gang påsken med gudstjeneste i Domkirken på palmesøndag. Langfredag deltar han på langfredagsvandring i Fredrikstad, før han får noen dager fri. Han håper folk ikke lar seg skremme av de siste dagers hendelser, men feirer påsken og kommende merkedager slik de har planlagt.

– Jeg håper alle vil håpe, arbeide og be for en påske uten terror, men med fornyet kraft til å kjempe og arbeide for et samfunn der alle føler seg verdsatt og likt behandlet, sier han.

– Vi må ikke la oss overmanne av frykten, avslutter han.