Avtalen ble nylig undertegnet av Borg-biskop Atle Sommerfeldt og hans svenske kollega, Per Eckerdal, først i domkirken i Göteborg deretter i Fredrikstad domkirke.

I fjor samarbeidet norske og svenske menigheter om arrangementet «klimapilegrimsvandring». Erfaringene derfra har banet vei for en forpliktende vennskapsavtale.

- Kontakt mellom kristne på ulike steder har alltid vært til stede. Derfor var det også innlysende for oss å formalisere et tettere samarbeid i vår umiddelbare nærhet, sier Sommerfeldt og Eckerdal i en felles kommentar.

Nøkkelord for avtalen er vennskap, kunnskap og inspirasjon. Den skal i første omgang vare i fem år, men med klare forhåpninger om fornyelse.

Avtaleteksten åpner for gjensidig deltagelse på festivaler, kurs, konferanser og etterutdanning for ulike yrkesgrupper.

- Håpet er å utvikle godt naboskap der vi henter inspirasjon og kunnskap fra hverandre i menighetslivet, sier Atle Sommerfeldt som tror at avtalen vil få betydning både på bispedømmenivå, prostenivå og menighetsnivå.