Tilsvar til Knut Oscar Rehn Strand:

Jeg overraskes av ditt svar om at Muhammed «hatet jøder»! Muhammed hatet ikke jøder. Hatet mot jøder har vært tidligere, fra 2000 år tilbake, og det fortsetter. Ja selv i dag hates jødene. Selv i vårt land er det folk som hater jødene.

Hatet bygges opp mot de ulike folkeslag gjennom misunnelser og fra voksne til barn. Som de fleste kan se, så leker barn uten problemer med hverandre, inntil de voksne begynner å blande seg inn.

Når det gjelder integrering i samfunn, så er det nesten så jeg vil spørre: Skal vi, fra den vestlige verden kreve at de som kommer hit integrerer seg? Skal de integrere seg på samme måte som vi integrerte oss i de samfunn som vi stjal fra de folkene som bodde i Australia, Amerika (både sør- og nord-) eller Afrika?

Kan du forklare om det var rett måte å integrere seg i samfunn som der var bestående? Skal vi sette oss over folk og være belærende og krevende om integrering?

Vår måte å integrere oss i de verdensdeler vi kom, var å drepe all opposisjon, slik at vårt korrekte levesett ble videreført der vi bosette oss. Derfor: Bør vi virkelig være så voldsomt krevende overfor dem som kommer til vesten i dag?