– Kona og jeg streamer aldri film på tv. Det er for kostbart og for ustabilt. Vi har 100 giga i måneden. Det forsvant som en ånd i lampa da vi hadde lyst til å se barnebarnet motta eksamensbeviset og ble sittende i en time og se på nett, sier Leif Larsen.

For han og naboene på Lundestadtoppen, som ligger rett ved Fjeldberg båthavn og rett bak Kiwi Fjeldberg, er blant de innbyggerne i Norge som fortsatt ikke har fått noen tilbud om fibertilgang og tilfredsstillende bredbånd, slik at hastigheten på nettet blir like høy som det de fleste av oss tar som en selvfølge.

Ikke lønnsomt å legge fiber der

Her er det mobilt bredbånd som må være løsningen, og Larsen opplyser at han og kona daglig teller over hvor mye av gigabyte-potten de har brukt for å sjekke om de må kjøpe mer.

– Bredbånd er en del av samfunnets infrastruktur på lik linje med vann, kloakk, vei, strøm og slike ting. Dette er noe vi trenger å ha, sier nabo Olav Gjølberg, som opplyser at han fikk hakeslipp da han for sju år siden flyttet til det sentrumsnære boligstrøket og oppdaget at det ikke var bredbånd der. Han anslår at det er 15 husstander som ikke har fiber i området.

Naboene har virkelig prøvd å få noen til å grave ut med fiberkabel også hos dem. Svaret fra selskapet Gjølberg har hatt kontakt med, er at de ikke har klart å innhente nok kontrakter i nabolaget for å forsvare kostnaden ved å bygge ut i akkurat dette området. De understreker også at de ikke har leveringsplikt.

Vil bruke 2,5 milliarder

Det er dette Senterpartiet vil bruke 2,5 milliarder kroner de neste fire årene på å gjøre noe med.

– Vanligvis er dette et tema langt ute på bygda. Nå sitter vi altså midt i byen og det er altså ikke kommersielt interessant nok å bygge det ut. Da må staten stille noen krav til utbyggere om at der det ikke er kommersielt lønnsomt, skal det bygges ut – og så må vi ha på statlige midler, sier førstekandidat i Østfold, Ole André Myhrvold.

Ifølge ham var fiberdekningen i Østfold for noen år siden på rundt 70 prosent – mot 80 prosent i Finnmark.

– Rom for å bruke 2,5 milliarder

– Pandemien vist oss hvor viktig fibernett er. Når folk skal sitte hjemme og jobbe eller gå på skole – og kommunisere på video midt på dagen – så bryter det sammen. Det senker også verdien på disse boligene versus de rundt, sier Myhrvold.

– 2,5 milliarder kroner er ganske mye. Hva skal prioriteres vekk?

– Dette er ting vi har lagt inn i våre alternative budsjetter opp gjennom. Vi har prioritert det innenfor transport- og kommunikasjonsbudsjettene våre, og vi har funnet rom til det innenfor rammene, sier Myhrvold, Han tror at den statlige potten dette i fjor var på rundt 150 millioner kroner.

Vil bygge ut over hele landet

– Hva betyr leveringsplikt for selskapene? Kan de bli pålagt å bygge ut selv om de går i minus på det eller er det da staten som skal betale?

– Staten må komme inn. Vi må ha en løsning for områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. Dagens pott er for liten. Den er brukt opp før man rekker å blunke. Vi vil legge på den potten og sørge for at områder som denne toppen her får fiber. Vi har sjekket med telekom-myndighetene at 2,5 milliarder skal rekke til å få bygd ut over hele landet, sier Myhrvold.