Som kjent har bystyret i Fredrikstad og Sarpsborg søkt staten om å få utvide Bypakke nedre Glomma og sette opp masse bomstasjoner som murer byene inne. Frp stemte som kjent imot dette, men vi var i mindretall. Ap, H og de øvrige partiene presset dette gjennom.

Søknaden er heldigvis ikke behandlet av staten enda og det betyr at vi har tid til å trekke søknaden. Det betyr at velgerne i Fredrikstad og Sarpsborg ved valget nå avgjør om de vil si ja til den massive bomringen som kan koste bilistene over 20 000 kroner i året eller om de vil støtte Frp som vil trekke søknaden. Etter valget er det for sent å klage.