Betalingsperioden blir trolig lengre

GJELD PÅ 677 MILLIONER KRONER: I 2013 ble gjelden på Kråkerøy-forbindelsen nedbetalt med 14 millioner kroner. Det vil gjenstå 620–630 millioner når bomringen kommer i 2017. (Arkivfoto: Geir A. Carlsson)

GJELD PÅ 677 MILLIONER KRONER: I 2013 ble gjelden på Kråkerøy-forbindelsen nedbetalt med 14 millioner kroner. Det vil gjenstå 620–630 millioner når bomringen kommer i 2017. (Arkivfoto: Geir A. Carlsson)

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Ketil Solvik-Olsen (Frp) ber lokale myndigheter avgjøre om bomstasjonene på Kråkerøy skal fjernes. – Hvor er pengene, spør Nygård.

DEL

Rett før jul la samferdselsminister Solvik-Olsen frem sitt forslag til bypakke i Nedre Glomma for Stortinget.

Det store spørsmålet var om han vil gi penger for å fjerne bomstasjonene på Kråkerøy når bomringen i Fredrikstad settes opp i 2017.

LES OGSÅ: Nå må du forberede deg på to år med etstra brukø

Frps Leif Eriksen og Bjørnar Laabak har ivret sterkt for å innfri gjelden.

Et håp på sikt

Svaret er nei. Pengene uteblir. Men statsråden håper at regjeringens rentekompensasjonsordning kan gjøre det mulig å fjerne bommene på sikt.

Nå spiller Solvik-Olsen ballen over til bystyrene og fylkestinget.

– Departementet er åpen for at lokale myndigheter kan vurdere avvikling av innkrevingspunkt for ny Kråkerøy-forbindelse, skriver Solvik-Olsen.

LES OGSÅ: Byggestart for Simo-Ørebekk neste år

– Vasker i trykksverte

Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) ser ingen mulighet til å fjerne bomstasjonene på Kråkerøy uten at det kommer statlige penger. Gjelden var på 677 millioner kr per 1. januar 2014.

– Dette er å vaske ord i trykksverte. Regjeringen kan når som helst innfri gjelden. Jeg registrerer at det ikke er satt av en krone i forslaget, sier han.

Ordføreren er glad for at bypakken omsider er lagt frem for Stortinget og at arbeidene med firefeltsveien fra Simo til Ørebekk kan komme i gang.

Lav nedbetalingstakt

Hvis Kråkerøy-bommene skulle fjernes, måtte bilistene dekke gjelden i de seks bomstasjonene som settes opp rundt byen i 2017.

Nedbetalingen på Kråkerøy går sakte. I 2013 ble det ikke betalt mer enn 14 millioner. Med det nåværende tempoet vil ikke gjelden være betalt før i 2028.

I 2017 vil det trolig gjenstå 620–630 millioner kroner. Det er mer enn bompengesummen som bilistene skal betale i første del av bypakken.

Bilistene skal dekke 555 millioner og staten og fylkeskommunen 645 millioner.

– Håper andelen består

Bjørnar Laabak (Frp) har ikke gitt opp kampen for å fjerne bomstasjonene på Kråkerøy og sier at det går flere tog.

Han betegner det som en seier at bompengeandelen i første del av bypakken er på under femti prosent. På Kråkerøy betaler bilistene cirka 95 prosent.

– Jeg forventer at den statlige andelen blir høy også i de neste fasene i bypakken, sier han.

Planlegger ny bru

Den nye firefeltsveien fra Simo til Ørebekk er beregnet å koste 675 millioner. Det er satt av penger til gang- og sykkelveier, satsing på buss og planlegging av fylkesvei 109 (Rolvsøyveien) og nye bruer over Glomma.

Maksimalt ti prosent rabatt

Når bomringen kommer i 2017 blir det slutt på inntil 50 prosent rabatt på Kråkerøy. Bilistene kan få en ekstrautgift på flere tusen kr i året.

Rabatten ved bomstasjonene blir også mindre enn det bystyret i Fredrikstad tidligere har lagt opp til. Her skulle bilistene få 20 prosent rabatt ved å inngå en avtale med bomselskapet.

Men nå setter nasjonale retningslinjer en stopper. Det blir en flat sats på 10 prosent for alle med Autopass-brikke.

Seks nye bomstasjoner

I 2017 kommer det opp nye bomstasjoner på Seut, ved Fredrikstadbrua, på Brønnerød ved Veumveien og tre steder i retning Sarpsborg: Ved Råbekken på Rolvsøyveien, på Dikeveien og ved Evjebekkveien øst for Tomteveien.

De to bomstasjonene på Kråkerøy vil få samme betalingssatser som de seks øvrige. Regnskapet for Kråkerøy skal holdes atskilt.

Fra 11 til 23 kroner

I dag kan bilister få fra 30 til 50 prosent rabatt på de to bruene på Kråkerøy ved å betale et forskuddsbeløp. For å få 50 prosent rabatt er summen 3850 kroner, og da vil det koste 11 kroner per passering.
 

I 2017 vil bompengeavgiften øke til minimum 25 kroner. Med 10 prosent rabatt vil det koste 23 kroner per passering, og en bilist som kjører gjennom Kråkerøy-bommene 300 ganger i året vil dermed få en økning på 3600 kroner.

For 70 passeringer

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har lagt inn en timesregel. Du skal ikke betale på nytt hvis du passerer en av de åtte stasjonene i Fredrikstad innen en time. I dag er det ingen timesregel på Kråkerøy.
Fra 2017 skal du betale for inntil 70 passeringer per måned. Dagens tak på Kråkerøy er på 50 passeringer. Flere vil få en utgiftsøkning.

Gang- og sykkelveier

Det kommer gang- og sykkelveier fra Buskogen til Alshus og fra Møklegård til Øyenkilen om få år.

I første del av bypakken, som Stortinget skal godkjenne over nyttår, er det satt av 120 millioner kroner til gang- og sykkelveier i Fredrikstad.

Sjefingeniør Håkon Vindenes i Statens vegvesen opplyser at gang- og sykkelvei-strekningene på Kråkerøy og i Onsøy vil koste rundt 60 millioner kroner. Hva resten av summen skal brukes til, er ikke avgjort ennå.

I pakken er det lagt inn 121 millioner til kollektivsatsing i Fredrikstad. Summen vil brukes til å utvide kollektivfelt ved Rakkestadsvingen og til å lette fremkommelighet for busser fra Vardeveien til Årum og på brua over E6.

Artikkeltags