Bommer er bom. Fordi de setter skille. Fordi de setter bom. Og setter man bom, da bommer man. Bomavgifter er så sin sak. Men verre er det at bommene rundt byen vår setter skiller og skaper større avstand mellom oss. Hvordan? Jo, fordi mange nå ser hverandre sjeldnere. Folk besøker hverandre sjeldnere. Bevisst eller ubevisst kvier mange seg for å ta turen til barna sine, til barnebarna, til slekta, til vennene.

Fordi de må gjennom bommen. Dette er negativt for samholdet i byen. For trivselen i byen. For fellesskapet borgerne imellom. Har politikerne tenkt på dette? De er vel ikke bare kalde teknokrater?

Selv om vi er borgere av Sentrum må vi gjennom bommen for å kjøpe brød, for å gå i banken, for å sende post, for å gå til legen. Politikerne har sagt at vi skal få en butikk her oppe. Er det bare tomme ord? Er dere troverdige? Hvordan kan dere forskjellsbehandle på denne måten? Nei, bomelibom og huttemegtu!