Kjøper dyre boliger i blinde

Administrerende direktør Are Andenæs Huser i Norges Takseringsforbund, mener det er urovekkende at så få potensielle boligkjøpere leser tilstandsrapportene.

Administrerende direktør Are Andenæs Huser i Norges Takseringsforbund, mener det er urovekkende at så få potensielle boligkjøpere leser tilstandsrapportene. Foto:

Av

– Dette kan være en av årsakene til at konfliktnivået i boligmarkedet er høyere enn noensinne.

DEL

(Dagsavisen)  Det mener Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norges Takseringsforbund (NTF).

Mandag kunne Dagsavisen opplyse at hver tiende som har kjøpt bolig de tre siste årene, har havnet i konflikt med selgeren i etterkant. Disse konfliktene omfatter både bruk av advokat, rettssaker og forsikringskrav, ifølge en undersøkelse gjennomført av Huseiernes Landsforbund.

Det at mange boligkjøpere til dels kan takke seg selv for at de havner i trøbbel, kommer fram i en undersøkelse gjennomført av analyseinstituttet YouGov for Norges Takseringsforbund. Til sammen 1.006 personer i alderen 18–74 år er intervjuet i den landsomfattende undersøkelsen.

Blant dem svarer bare 39 prosent at de gjennomgår tilgjengelige tilstandsrapporter eller tilsvarende dokumentasjon for å finne eventuelle tekniske feil og mangler ved boliger man vurderer å kjøpe.

De minst erfarne kjøperne er også dem som i minst grad leser tilstandsrapportene. Bare 29 prosent av dem som er i alderen 18 til 29 år, opplyser at de finner ut hvordan tilstanden er for aktuelle boliger, på denne måten.

Sjekker selv

Det potensielle boligkjøpere i alle aldre i stedet velger å gjøre, er å stole på seg selv, venner, familiemedlemmer og fagfolk.

  • 40 prosent oppgir at de gjennomfører egne undersøkelser av boligen.
  • 29 prosent sier at de får hjelp fra venner og familiemedlemmer.
  • 35 prosent får hjelp fra en fagperson.

– Det er veldig gledelig at så mange får hjelp av en fagmann, mener Huser.

Slik hjelp tilsier likevel ikke at det er greit å la være å lese tilstandsrapporten, understreker han.

– Det kan ikke være slik at man må stole på venner og kjente for å orientere seg i boligmarkedet. Det beste er å kombinere lesing av tilstandsrapporten med hjelp fra andre, mener Huser.

Han mener det er urovekkende at bare fire av ti leser tilstandsrapportene.

– Kan denne lave andelen ha noe å gjøre med hvordan tilstandsrapportene er utformet?

– Dette er tekniske rapporter med mye detaljert informasjon, noe som selvsagt kan være en medvirkende faktor til at ikke alle boligkjøpere setter seg inn i dem. Men hvis det er ting du ikke forstår, ring takstmannen og be om en forklaring, anbefaler Huser.

– Høy omløpshastighet i markedet, særlig i de største byene, kan også være en medvirkende faktor til at boligkjøpere rett og slett har for kort tid til å gjøre seg godt nok kjent med innholdet i rapportene, fortsetter han.

Forslag i Stortinget

Tilstandsrapportene som boligkjøperne i så stor grad ignorerer, er ikke obligatoriske. Stortinget sa nei til det i 2015.

Huseiernes Landsforbund er blant dem som mener at bruken av tilstandsrapporter må være frivillig, men samtidig ønsker organisasjonen økt bruk av dem.

Det kan ikke være slik at man må stole på venner og kjente for å orientere seg i boligmarkedet.

Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norges Takseringsforbund (NTF)

Det er selger som betaler for tilstandsrapporten, og prisen kan gjerne komme på 10-12.000 kroner.

– Det er liten sjanse for at tilstandsrapporter blir obligatoriske, men det er bred enighet om å arbeide for økt bruk av slike rapporter for å trygge forbrukerne i boligomsetningen, opplyser Huser.

KrF har fremmet flere forslag som snart skal behandles av Stortinget, vedrørende dette.

Partiet ønsker blant annet at regjeringen skal «vurdere insentiver i regelverket rundt bolighandelen som kan øke bruken av felles, standardiserte tilstandsrapporter ved bolighandelen, slik at selgeres og kjøperes forventninger avklares bedre i en tidlig fase og reklamasjoner kan unngås.»

NITO Takst, som er den andre organisasjonen for takstmenn her til lands, er glad for KrFs initiativ.

– Det er åpenbart at det må gjøres tiltak for å sikre en tryggere bolighandel, sier direktør Espen Fuglesang.

I Dagsavisen mandag tok Huseiernes Landsforbund til orde for en endring av avhendingsloven, slik at både eiendomsmeglere og takstmenn pålegges et større ansvar ved salg av fast eiendom. Både Norges Takseringsforbund og NITO Takst støtter en revisjon av loven, får Dagsavisen opplyst. (ANB)

Artikkeltags