Fem millioner kvadratmeter med gulv, vegger og takpanel pumpes årlig ut fra hovedlageret på Ringvoll i Hobøl. Det tilsvarer svimlende 700 fotballbaner.
17–18 semitrailere kjører hver dag inn og ut av portene på området hvor det nylig er blitt investert 20 millioner kroner i et nytt lagerbygg.

Les mer om bolig og interiør på våre spesialsider

Trenger mye mer

Nå går hovedeier Remi Bergstrøm og adm.dir. Lars Petter Gjermundsen svangre med nye utbyggingsplaner.

10.000 kvadratmeter med lager anslår de bedriftens fremtidige behov vil være. Det er langt mer enn en dobling av dagens kapasitet. I dag utgjør lagerdelen 7000 kvadratmeter. I tillegg har bedriften behov for å utvide antall kontorplasser for å kunne ta imot flere ansatte.

– Vi ønsker å gjøre en trinnvis utbygging, men vi er helt avhengig av forutsigbarhet for fortsatt satsing på Ringvoll. Da må vi ha kommunen på vår side. Vi trenger en avklaring på dette. Skjer ikke det, må vi se på andre områder, fremholder Bergstrøm og Gjermundsen.

Les også: Nymalt + matt = sant

Positiv

Ordfører Håvard Osflaten (Ap) er svært glad for å ha en suksessbedrift som RBI i kommunen, og sier at kommunen vil gjøre det de kan for at RBI kan få utvidet sin virksomhet på Ringvoll.

Osflaten viser til at det nå for fullt planlegges en utvidelse av Ringvoll industriområde på 75 mål. Dette området vil etter planen stå ferdig regulert innen sommeren 2015. Ordføreren viser til at det er god kontakt med ledelsen i RBI om utvidelsesplanene, og i begynnelsen av oktober er det planlagt et nytt møte med politisk ledelse i kommunen for å drøfte dette.

Les også: Slik unngår du vannskader

Mange elementer

På Ringvoll sysselsetter RBI 49 personer. Samlet har RBI-konsernet 105 ansatte. Det inkluderer ansatte i Kristiansand-bedriften OPC som selskapet nylig kjøpte opp for å komplettere sine produktområder til også å omfatte utendørspanel. Det skal gi bedriften enda flere bein å stå på.
I tillegg til kontor, lager og distribusjon i Hobøl, har RBI fabrikker i Skjeberg og i Sverige. Ut over det har man en egen fabrikk for baderomspanel i Polen.

Det er de store byggevarekjedene som er selskapets kunder.I tillegg har RBI nå etablert en egen avdeling, Parkett og Interiør i Oslo, som leverer produkter direkte ut til nye byggeprosjekter.

Suksessfaktoren bak smartpanel er at de skal være kjappe, greie enkle å montere og kreve minimalt av vedlikehold. Det har åpenbart vært bra. I fjor satt RBI igjen med 10 millioner etter betalt skatt.