Naboer protesterer mot ny Cicignon-blokk

Slik kan det bli: Her er den nye boligblokken plassert i Ridehusgata (bak Metodistkirken og med saltak) slik Arca Nova har tenkt seg at det skal bli. (Illustrasjon fra byggesøknad)

Slik kan det bli: Her er den nye boligblokken plassert i Ridehusgata (bak Metodistkirken og med saltak) slik Arca Nova har tenkt seg at det skal bli. (Illustrasjon fra byggesøknad)

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Rådmannen vil si ja til en ny boligblokk i fire etasjer i Ridehusgata på Cicignon. Flere av naboene protesterer.

DEL

Heller ikke rådmannens saksbehandler, Snorre Husebye, er overbegeistret for prosjektet med 13 leiligheter.

Likevel anbefaler han politikerne som skal ta avgjørelsen, om å gi grønt lys i denne byggesaken.

–Tilpasningen til strøkets karakter er akkurat så god at den må kunne aksepteres, skriver Huseby i sin vurdering til politikerne.

Og politikerne i byens planutvalg har prosjektet på Cicignon på sakslisten neste gang de treffes.

Tomten er i dag bebygd med en «kasse» fra 1970- årene, som utbyggeren Arca Nova, søker om å få rive.

Bra med p-kjeller

Nå blir leilighetene større, og skal variere mellom 60 kvadratmeter og 130 kvadratmeter. I tillegg blir det parkerings-kjeller, noe som utbygger mener er en stor fordel.

Til gjengjeld blir mer av tomten bebygd, ikke minst ved at den nye husveggen blir flyttet helt ut til fortauskanten.

Det blir også fire etasjer – mot tre etasjer i dag.

Naboene på sin side protesterer mot at det ikke er tatt hensyn til småhusbebyggelsen rundt. De mener at Arca Novas nye boligprosjekt blir en koloss i krysset Bings gate/Ridehusgata.

Fylkeskonservatoren har uttalt seg. Rådmannens saksbehandler skriver:

«Ansvarlig søker henviser til at tiltaket er prosjektert i tråd med fylkeskonservatorens uttalelse. Etter vår oppfatning har ikke dette sikret en fullt ut vellykket tilpasning til tiltakets bygde omgivelser».

Også litt enig med naboene

Den nye boligblokken skal kles med liggende trepanel og fasadeplater. Til sammen blir blokken på 2.009 kvadratmeter.

Rådmannens saksbehandler er enig med naboene i at litt vel mye av tomten blir bebygd.

«Vi er på linje med naboene i at det ville vært en fordel om bygget lå noe tilbaketrukket fra gaten. Det er imidlertid ingen hjemmel til å kreve dette. Samtidig vil dette medføre at den bredden som garasjekjelleren krever ikke vil kunne oppnås», skriver rådmannens saksbehandler.

Artikkeltags