Gå til sidens hovedinnhold

Strenge straffer etter omfattende banksvindel med boliger

Artikkelen er over 8 år gammel

De tiltalte i det som omtales som den største bank- og boligsvindelen i norsk historie, har idag fått strenge fengselsstraffer og må betale store summer i erstatning. I tillegg er flere av dem fradømt retten til å drive næringsvirksomhet i mange år.

Sakens antatte hovedmann (43) sto tiltalt for blant annet 17 tilfeller av bedrageri, tre tilfeller av grovt bedrageri, to tilfeller av brudd på våpenloven og diverse andre brudd på straffeloven. Fredrikstad tingrett har idag dømt ham til fengsel i hele fem år og seks måneder, med fradrag for utholdt varetekt i 229 dager.

Les også: Banksvindel med navnløse bakmenn gir hodebry.

16,9 millioner i erstatning for én av de tiltalte

Våpen og ammunisjon som ble beslaglagt av politiet i forbindelse med etterforskningen inndras, og han fradømmes retten til å drive næringsvirksomhet eller ha noen former for ledende roller i drift for en periode på fem år.

Han må betale i overkant av 16,9 millioner kroner i erstatning til diverse involverte banker og låneinstitusjoner.

Les også: – Det er takstmennene som burde vært siktet for svindel.

Saken gjelder lånebedragerier ved eiendomkjøp – i form av takster som er satt kunstig høyt, urealistiske lånesummer og bruk av falske verdivurderinger og fiktiv lønnsdokumentasjon overfor bankene som har gitt lån.

Saken ble kjent for almennheten gjennom en razzia i et bolighus i Fredrikstad sentrum våren 2009. Siden den gang har flere saker vært for retten og aktører har blitt dømt.

Fradømmes retten til å drive næringsdrift

For hovedmannens medtiltalte, en 33-åring, lyder dommen på fengsel i fire år og åtte måneder - med fradrag av 232 dagers varetektsopphold. Han får inndratt en pistol og ammunisjon som er beslaglagt av politiet. Han frifinnes for to av postene mot ham, og fradømmes retten til å drive næringsdrift for en periode på fem år.

Han må ut med i overkant av 2,7 millioner kroner i erstatning for påførte tap.

Ytterligere en medtiltalt (39) er dømt til fem års fengsel, med fradrag for ni dager i varetekt. Også han fradømmes retten til å drive næringsdrift eller ha vesentlig befatning med det i form av lederroller for en periode på fem år.

Han må betale 4,1 millioner kroner i erstatning til diverse banker for lidd tap. Solidarisk med en annen medtiltalt hefter han i tillegg for en erstatningssum på totalt 6,7 millioner kroner - og sammen med ytterligere en medtiltalt hefter han dessuten for en tilleggssum på litt over én million kroner.

Flere av de tiltalte hefter for ytterligere millioner i erstatning, enten sammen med sine medtiltalte i denne saken, eller sammen med andre tiltalte og dømte i saker som allerede har vært ført for retten i det omfattende svindelkomplekset.

En 37-åring fikk den mildeste straffen av de seks tiltalte: Tre års fengsel, med fradrag av 35 dager i varetekt.

Les også: – Seks hus i boligsvindelsaken brant ned etter gjennomført salg

"Låneformidlere" dømt

To menn fra Oslo, som skal ha fungert som "låneformidlere" i deler av bankbedrageriene, har også stått tiltalt i Fredrikstad tingrett i månedene saken har gått:

En av disse, en 38-åring som skal ha operert gjennom et låneformidlingsselskap og formidlet lån i bedragerisakene videre inn mot bankene, er dømt til fem års fengsel med fradrag av 110 dager i varetekt. Han fradømmes også retten til å drive næringsvirksomhet eller ha vesentlig befatning i form av lederroller for en periode på fem år.Det samme gjelder retten til å ta lønnet eller ulønnet arbeid med revisjon, regnskap, eiendoms- eller aksjemegling, lånefinansiering, finansrådgivning eller å arbeide innen bank og forsikring.

Hans medtiltalte, en 31-åring som også har tilknytning til lånemiljøet i Oslo, er dømt til fengsel i fire år og seks måneder. Han frifinnes for to av postene i tiltalen, og er fradømt retten til å drive næringsdrift i fem år. Han får fradrag for 82 dager tilbrakt i varetekt.

Begge disse låneformidlerne hefter også for erstatningssummer på flere millioner kroner sammen med flere av sine medtiltalte.

På ett tidspunkt var over 30 personer siktet i saken. Politiet har imidlertid frafalt enkeltsaker underveis. Mange har vært benyttet som stråmenn i bedrageriene, og flere har vært av utenlandsk opprinnelse og med liten forståelse for norsk språk og byråkrati i forbindelse med låneopptak.

Rettssaken har pågått mer eller mindre sammenhengende siden midten av august måned. En tingrettsdommer har jobbet fulltid med å administrere saken, som har lagt beslag på den største rettssalen i Fredrikstad tingrett. 129 vitner har vært hørt i månedene som er gått, og rettssaken har kostet millionsummer. Ifølge tingretten er det den største saken som noen gang har vært avviklet i Fredrikstad, og det er også den mest omfattende etterforskning Østfold politidistrikt noen gang har hatt ansvar for.

Til sammen omfattet tiltalen 70 punkter, og dreide seg om et trettitalls eiendommer i Fredrikstad, Sarpsborg og Moss.

 

Flerernesx

Fle

Seks SESe

Kommentarer til denne saken