Gå til sidens hovedinnhold

Knallhard kamp om boplikt på Hvaler

Artikkelen er over 8 år gammel

Hvaler kommune godtar ikke at denne rønna med 31 mål tomt blir brukt som hytte. Saken nord på Kirkeøy er en av nærmere 100 bopliktsaker som verserer i kommunen.

Oppetter lia snor det seg en liten kjerrevei. Her er det ingen spor av vinterbrøyting, bare avtrykkene etter noen traktordekk preger siste rest av fastfrossen snø. Veien fører frem til et lite gårdsbruk, omkranset av store jorder.
Vi befinner oss på Høkeli langt nord på Kirkeøy, på et sted hvor det er svært langt mellom hvert hus med fastboende. Her er det høye, bratte fjell og lite sol som slipper til. Bildet er smådystert på vinteren, men når det blir sol og sommer er området svært innbydende.
På et jorde går det noen sauer og beiter. Hvaler kommune, som har strammet til boplikt-skruen, mener at viktige samfunnsmessige hensyn tilsier at noen bør bo på dette stedet.
På den grønne postkassa ved veien står det «Dr. Oddmund Granli». Herfra er det bare traktoren til en lokal tømmerhugger som tar seg frem til stedet hvor kommunen mener det må gå an å bo.
Saken til Granli er en av de gamle bopliktsakene kommunen sliter med. I tillegg drar det seg på med drøssevis av nye saker.

Hvaler kommunes egen "boplikt-detektiv" har i løpet av bare én måned avslørt 67 brudd på reglene

Bosatt i Kasakhstan

I 2009 bor Oddmund Granli og familien i Kasakhstan. Han har tatt doktorgrad i risikostyring, og han jobber for oljebransjen. I 2009 får familien vite om den lille plassen på Kirkeøy som er til salgs. Granli bestemmer seg, og kjøper for 1,8 millioner kroner. For dette får han et lite, nedlagt landhandleri ved fylkesveien mot Ed, samt et småbruk i dårlig stand litt lenger fra veien og 31 mål tomt. Det er et stykke å gå til sjøen, men de fleste vil nok beskrive beliggenheten som en perle.
Men det er ikke akkurat noen luksuskåk familien Granli sikrer seg i 2009. Huset er fra 1865, og noen måneder før handelen beskriver takstmann Svein Nesøen i en rapport at eiendommen trenger oppussing, restaurering og at kjøper må være forberedt på en del råteskader. Vinduene beskrives som dårlige. Uthuset er det eneste som er bra.

Stort press på hyttebygging

Granli har dermed sikret seg 31 mål tomt i en kommune som i flere tiår har vært preget av et voldsomt rush av pengesterke folk som skal ha seg hytte. I 1974 ble det innført byggestopp for nye hytter. Men folk med en hyttedrøm i magen er kreative, og mange begynte å kaste seg over gamle hus som var til salgs.
Utover i 80-årene ble dette et økende problem. Folk pratet om hvor ille det er at husene ikke har lys i vinduene på mørke kvelder når «badegjestene» har dratt. 1. november 1991 fattet kommunestyret et stort og prinsipielt vedtak om boplikt i husene på Hvaler.

Kommunen er påpasselig

Kommunen prøvde samtidig å lage et godt system for å sikre seg at boplikten blir overholdt. Helt vanntett blir det likevel ikke. Alle nye huskjøpere får seg forelagt et spesielt skjema – egenerklæring om konsesjonsfrihet – som de må undertegne. 21. juli 2009 undertegner Granli på at han forplikter seg til å bruke stedet som helårsbolig, og at det skal komme et flyttelass i løpet av et år. Så blir det stille.

Fritidsbolig avslått

Høsten 2012 setter kommunen fokus på bopliktsaker etter at denne typen problematikk har ligget litt i dvale. Granli, som etter hvert flytter til Stavanger, får brev i postkassen hvor han blir minnet på at han har boplikt på Hvaler. Kommunen gjør noen rutinemesige undersøkelser mot Folkeregisteret. For alle er det åpenbart at det ikke bor noen dr. Granli ved Høkeli på Kirkeøy. Dermed er det trøbbel.
Kommunen pålegger nå Granli å søke konsesjon, denne gang som fritidsbolig. Og i etterfølgende møte i utvalget for miljø og teknikk 23. januar i år blir søknaden enstemmig avslått.

Nå har Oddmund Granli (61) skaffet seg advokat, og mener at han har gode argumenter i en klagesak.
Det er verken offentlig vann eller kloakk på stedet han kjøpte for snart fire år siden.

I januar i år mener politikerne i Hvaler kommune at Granli kan løse problemet med å grave seg frem til det offentlige vann- og avløpsnettet eller bygge egen brønn – og kjøpe et minirenseanlegg til avløpsvannet.

Blir stengt av brannvesenet

Kommunens argument er at Granli har kjøpt eiendom på Hvaler vel vitende om boplikten, og undertegnet på at han kjenner reglene.

– Boplikten kan ikke håndheves så lenge boligen ikke er forsvarlig å bo i, svarer Granli på telefon fra Stavanger. Han mener at både helsemyndighetene og brannvesenet kommer til å stoppe bruk av eiendommen som helårsbolig, og ramser opp dårlig drikkevann, brannfarlige piper, brannfarlig elektrisk opplegg og manglende isolasjon.

Sikret seg 92 mål på Asmaløy

Mange har gjort som Granli. Året før kjøpte en Oslo-familie seg en enda større eiendom i Håbuveien på Asmaløy. Tomten er på 92 mål, noe som er sjelden vare langs en nedbygd kystlinje. Handelen ble tinglyst som bolighus med en kjøpesum på fire millioner kroner. Fem år senere er det problemer med boplikten, og kommunen har fått spørsmål om omgjøring til hytte, noe utvalget for miljø og teknikk enstemmig avslår 27. februar i år.

Det gikk heller ikke bedre med kjøperen av en eiendom i Saltvika nord på Kirkeøy: – Vi tråkker gjennom kjøkkengulvet og må gå på tørrklosett i uthuset. Her er det ikke mulig for en familie å bo, skriver eieren til kommunen. Men også her mener kommunen at noen skal bo, og at det går an å utbedre stedet. Bare på enkelte småøyer blir overgang fra hus til hytte godtatt. I forbindelse med samme møte fikk politikerne vite at det er påvist 80 brudd på boplikten i kommunen.

Vurderer å bygge nytt hus

20.februar 2012 hadde Oddmund Granli fra Atyrau i Kasakhstan skrevet at han skal flytte til Hvaler når huset er satt i stand. Ett år senere blar han i ferdighuskatalogene. Det blir altfor dyrt å reparere en gammel perle i forfall.

– Du har jo hatt god tid til å gjøre noe?

– Det kan du godt si, men vi må tjene pengene før vi bruker dem. Vi har hatt alvorlig sykdom i familien, noe som har lagt beslag på veldig mye tid. Men hvis vi nå bestemmer oss for et ferdighus, går det an å få til en rask løsning, sier Granli til FB.
Riset bak speilet i bopliktsakene er at eiendommene kan gå på tvangssalg, dersom ikke eieren rydder opp. Prosedyren er at tvangssalg skal gå via fylkesmannen. I mars 2013 er fortsatt ingen av sakene fra Hvaler satt slik på spissen.
I februar 2012 prater Oddmund Granli med FBs journalist og setter fingeren på et ømt punkt; boplikten er ikke personlig. Nå kan han tenke seg å leie ut til ti eller 20 polakker som jobber for seg. Slik reglene er, må kommunen godta denne løsningen.

 

Kommentarer til denne saken